top of page

Politiek is vaak leuk, maar niet altijdVaak is politiek écht leuk. Samen met fractiegenoten en mederaadsleden nadenken en discussiëren hoe we Sliedrecht weer een beetje beter kunnen maken. Dat is ook de belangrijkste reden dat ik de Sliedrechts politiek in gegaan ben: om het voor alle Sliedrechters beter te maken!


Zeker in de komende maanden is het bijzonder om in de Sliedrechtse gemeenteraad te zitten. We gaan concrete besluiten nemen over de toekomstige bouwplannen voor Sliedrecht (Programma Ruimtelijke Vernieuwing). Bijvoorbeeld over Sliedrecht-Oost, maar ook over de nieuwe Noord-Zuidverbinding. Kortom: besluiten die bepalen hoe Sliedrecht eruit komt te zien in de komende jaren. Tegelijkertijd zijn dit ook besluiten die veel losmaken in het dorp. Dat is begrijpelijk. Zo hebben we in de vakantiemaanden een column kunnen lezen in het Kompas van de bewoners van het februariplantsoen. Ook hing er een pamflet bij de ingang van het Willem Dreespark.

De reacties uit het dorp hebben mij aan het denken gezet deze zomer. Politiek is vaak leuk, maar niet altijd. Soms moet je als raadslid besluiten nemen waar niet alle Sliedrechters op zitten te wachten. Dat is nodig, maar dat maakt het niet makkelijk. Juist daar zie ik ook de kracht van participatie en communicatie. Om inwoners goed te informeren. Om inspraak te geven aan inwoners. En soms om uit te leggen waarom een bepaald besluit toch nodig is, ondanks bezwaren die er zijn. Daar gaan wij de komende tijd mee aan de slag.

Om dat concreet te maken: het CDA Sliedrecht is ervan overtuigd dat Sliedrecht meer woningen nodig heeft voor onze jongeren, de politieagent, de huisarts en de leraar. Bij nieuwe woningen (bijvoorbeeld in Sliedrecht-Noord) horen ook nieuwe wegen, zoals de Noord-Zuidverbinding. Wij gaan graag met u in gesprek om te horen wat uw mening is. Maar ook om te vertellen hoe het CDA Sliedrecht hier tegenaan kijkt. En soms om uit te leggen waarom wij een bepaald besluit toch nemen, ondanks de bezwaren die er zijn. Dat zal niet altijd leuk zijn, maar altijd belangrijk.


Frank Dunsbergen

Fractievoorzitter CDA Sliedrecht


30 augustus 2023

Comentarios


RECENT
bottom of page