top of page

Bijzondere avond: Noord-Zuidverbinding en toekomst zwembad
Het was weer een bijzondere avond met een bijzondere raadsvergadering. Na 5,5 uur vergaderen zijn er op 23 april grote besluiten genomen voor de toekomst van Sliedrecht. Voor degenen die het gemist hebben: de gemeenteraad heeft gestemd over de komst van een nieuwe Noord-Zuidverbinding en over de toekomst van het zwembad.


Noord-Zuidverbinding

De raad heeft ingestemd met de komst van de Noord-Zuidverbinding. Een belofte die in het verkiezingsprogramma staat van het CDA. Met dit besluit is de Noord-Zuidverbinding een stapje dichterbij gekomen. Een mooie stap waar we trots op zijn!


In de nieuwe Noord-Zuidverbinding komt een breed groen viaduct met bomen en struiken. Het moet echter ook veilig zijn om overheen te fietsen. Daarom hebben we een motie ingediend voor een breed fietspad. Het moet mogelijk zijn om elkaar op het nieuwe viaduct veilig te kunnen inhalen of passeren. Een meerderheid van de raad vond dit een goed idee en stemde voor onze motie.


Ook hebben we een motie ingediend om deformatiemetingen uit te voeren in de huizen aan het Februariplantsoen. Zo kunnen we sneller maatregelen nemen om schade aan huizen te voorkomen tijdens de aanleg van de Noord-Zuidverbinding. Ook deze motie werd aangenomen.


We zijn er nog niet. In de komende anderhalf jaar wordt een concreet plan uitgewerkt, waarin alles duidelijk moet worden. Dus: hoe we dit gaan betalen, welke plek de moestuinen en verenigingen gaan krijgen, hoe lang dit gaat duren enzovoort. Kortom: wat gaat dit allemaal precies betekenen voor Sliedrecht en voor de omwonenden in het bijzonder?


Nieuw zwembad

Nu de Noord-Zuidverbinding dichterbij komt, moet ook het zwembad een nieuwe plek krijgen. Een onderwerp wat veel mensen raakt, dus ook het CDA Sliedrecht. De grote vraag is dan natuurlijk: wat voor zwembad? Als CDA Sliedrecht hebben wij daarbij vooral gekeken naar degenen die het zwembad (gaan) gebruiken, dus: voor zwemlessen, door een zwem- en duikvereniging, door ouderen, mensen met een handicap, jonge gezinnen en veel jongeren. Bovendien draait het huidige zwembad een verlies van 8,5 ton per jaar. Dat is veel geld. Een optelsom dus van veel belangen die wij zorgvuldig hebben afgewogen.


Het voorstel dat er lag voor een nieuw zwembad was voor het CDA Sliedrecht onvoldoende. Als wij kijken wie het zwembad (gaan) gebruiken, moest dit beter. Daarom hebben wij het voorstel veranderd. Uitkomst is dat het nieuwe bad in ieder geval moet bestaan uit zes wedstrijdbanen, verenigingsruimte, tribune, doelgroepenbad, horecavoorziening, ligweide en speelvoorzieningen. Wij hechten veel waarde aan die voorzieningen. Daarmee worden alle doelgroepen bediend (voor zwemles, voor verenigingszwemmen en voor doelgroepen, zoals jongeren, jonge gezinnen, ouderen en mensen met een handicap). Ook worden de huidige kosten bijna gehalveerd. Nog steeds een verlies, maar wel veel minder.


Na een goed debat op 15 april bleek dat vijf van de zes partijen in de raad het ermee eens waren dat het voorstel voor een nieuw zwembad beter moest worden. Alleen over het buitenbad kon men het niet eens worden. PRO Sliedrecht, PvdA en SlydregtNU wilden koste wat het kost een buitenbad. VVD en CDA vinden dat de kosten voor een buitenbad te hoog zijn. Wij zien dat de bouw van een buitenbad betekent dat je verlies weer bijna terugkomt op het oude bedrag van 8,5 ton per jaar. En stoken voor de buitenlucht is nooit goed en niet duurzaam. Dat past volgens ons niet bij goed rentmeesterschap.


Uiteraard snappen wij dat mensen in de warme zomermaanden willen zwemmen en willen liggen op de ligweide. Daarom komt er een schuifwand in het nieuwe zwembad. Zodat een ieder die dat wil lekker kan zwemmen én kan genieten van de ligweide.


Helaas konden de vijf partijen het niet eens worden met elkaar; ondanks dat die vijf partijen vonden dat het voorstel dat er lag beter moest worden. Erg jammer. Gelukkig heeft - uiteindelijk - de SGP-ChristenUnie ingestemd met het voorstel van het CDA en de VVD. Uitkomst is dus dat Sliedrecht een nieuw zwembad krijgt met zes wedstrijdbanen, verenigingsruimte, tribune, doelgroepenbad, horecavoorziening, ligweide én een schuifwand.


Tot slot

Wij kunnen veel vinden van wat er tijdens de avond allemaal gebeurd is, maar zomaar allerlei meningen rondspuien gebeurt al genoeg in Sliedrecht. Daarom leggen wij uit waarom wij hebben besloten wát wij hebben besloten.


In de gemeenteraad moeten soms lastige keuzes gemaakt worden, waarbij alle belangen worden afgewogen. En zo heeft het CDA met overtuiging ingestemd met de komst van een nieuwe Noord-Zuidverbinding en de komst van een nieuw zwembad voor Sliedrecht.


24 april 2024Comments


RECENT
bottom of page