top of page

Noord-Zuidverbinding en zwembadIn de oordeelsvormende vergaderingen van 9 en 15 april 2024 gaat het over de aanleg van een nieuwe Noord-Zuidverbinding (viaduct) en de bouw van een nieuw zwembad. Vincent en Frank voeren hierover het woord.

Hieronder staat de woordvoering van Vincent over de Noord-Zuidverbinding. De woordvoering van Frank wordt toegevoegd na de vergadering van 15 april.


 

Noord-Zuidverbinding (Vincent Prins)


Voorzitter, als we geen huizen bouwen, wordt de woningnood steeds groter. In Sliedrecht willen we ten noorden van de spoorlijn ongeveer 1800 huizen bouwen voor jong en oud. Daar hoort een goede ontsluiting bij. We moeten voorkomen dat we achteraf balen van een slechte verkeersontsluiting, zoals in Baanhoek-West.


In het Ambitiedocument Sliedrecht Bouwt staat dat het wegennet in Sliedrecht in de afgelopen tientallen jaren niet robuust genoeg is opgezet. Dat las ik ook in een bericht uit De Dordtenaar van 11 oktober 2003. Daarin zei wethouder Remco van de Ven dat al vanaf 1970 gesproken wordt over de structuur van onze hoofdwegen.


In maart 2022 schreven Sliedrechtse ambtenaren dat een nieuwe noord-zuidverbinding leidt tot “opheffing van een grote economische en sociale blokkade”. Daarom is het zo belangrijk dat de verbinding klaar is voordat de eerste huizen in Sliedrecht-Noord worden gebouwd. In ons verkiezingsprogramma staat het ook: goede nieuwe verbindingen van zuid naar noord zijn een randvoorwaarde voor nieuwbouw.


Ik wil vanavond opmerkingen maken over vier thema’s: bereikbaarheid, veiligheid, leefomgeving en voorzieningen.


1. BEREIKBAARHEID

Over twee dagen is het precies zeven jaar geleden dat ik namens het CDA Sliedrecht de Motie Lijstertunnel heb ingediend. In de afgelopen tijd is gekeken naar meerdere varianten om een verbinding te leggen tussen noord en zuid over de A15 en de Betuweroute. De voorkeursvariant is nu geen tunnel, maar een breed groen viaduct. Daardoor krijgen we kortere en snellere routes.


Ons dorp loopt echt vast als we geen extra weg aanleggen. Dankzij het nieuwe viaduct rijden er over tien jaar op de Stationsweg niet elke dag 4000 auto’s meer dan nu, maar 2500 auto’s minder. Op de Rivierdijk zie je een vergelijkbaar effect: niet dagelijks 3000 auto’s meer, maar 2000 auto’s minder dankzij het nieuwe viaduct. Hieruit blijkt dat het viaduct ook zonder nieuwe woonwijk grote meerwaarde heeft voor de bereikbaarheid.


Er zijn wegen waar het verkeer juist toeneemt, zoals het Stationsplein, de Sportlaan en een stukje van de Thorbeckelaan. Ik vind het wel wat voorbarig dat op het kaartje van het voorkeursscenario een rotonde is ingetekend. Misschien kunnen we met verkeerslichten het verkeer wel veel beter sturen. In de komende tijd hoop ik daar meer duidelijkheid over te krijgen als alles verder wordt uitgewerkt.


Hoewel het vanavond gaat over een viaduct, was ik blij verrast dat wethouder Bijderwieden in het gesprek met de ijsclub niet alleen sprak over een viaduct, maar ook over de wens voor een fietstunnel bij station Sliedrecht. Hopelijk krijgt de gemeenteraad over een tijdje een mooi raadsvoorstel voor zo’n fietstunnel. Ook een fietstunnel zorgt immers voor meer verbinding tussen noord en zuid. Net als het nieuwe viaduct.


2. VEILIGHEID

Omdat er steeds meer verschillende fietsen zijn met verschillende snelheden, is het voor de veiligheid nodig om fietsers voldoende ruimte te geven. In de antwoorden op technische vragen staat een afbeelding waarop het nieuwe fietspad 3,5 meter breed is. Dat vind ik te smal. Op grond van de landelijke Ontwerpwijzer Fietsverkeer mag een tweerichtingenfietspad 4,5 meter breed zijn. Ik zie graag dat die 4,5 meter een ontwerpeis wordt voor het nieuwe fietspad. Van de andere fracties hoor ik graag wat zij vinden van mijn voorstel voor deze ontwerpeis.


Laten we ook denken aan de veiligheid onder het viaduct. De Tiendweg loopt straks onder het nieuwe viaduct door. Het mag geen ongure donkere plek worden. Je moet veilig en vrolijk onder het viaduct door kunnen fietsen.


3. LEEFOMGEVING

De nieuwe noord-zuidverbinding is onderdeel van de zogenaamde groene long tussen de polder en de Merwede. In de visie over Binnenstedelijke Herstructurering staat: “De omvang en kwaliteit van de groene long toont zich hier op grootse wijze.” Hier, dus dat is bij het viaduct. Maar het viaduct wordt slechts 40 meter breed, waarvan de helft bestemd is voor verkeer. We houden dus maar 20 meter over voor groen!

Ik vraag me af of de groene long zich hiermee op grootse wijze laat zien. Is het echt niet mogelijk om te kiezen voor een breder viaduct? Ik hoop het wel. Het gaat immers om een viaduct dat we aanleggen voor de komende 80 tot 100 jaar. Er zijn vast nog ergens subsidies waar de gemeente Sliedrecht gebruik van kan maken. Hoe denken de andere fracties over een breder en groener viaduct?


Iedereen wil graag een fijne leefomgeving. Tijdens de aanleg van de nieuwe noord-zuidverbinding gaan omwonenden overlast ervaren. Die overlast moet tijdelijk zijn. Het is niet de bedoeling dat omwonenden jarenlang last houden van schade aan hun fundering. Het CDA Sliedrecht roept het college op om deformatiemetingen uit te voeren in de niet-onderheide huizen van het Februariplantsoen. Wanneer periodiek metingen plaatsvinden, kun je zien of sprake is van vervorming van een huis. Ik stel voor om op zeer korte termijn te beginnen met metingen. Als je al meerdere metingen doet voordat de echte werkzaamheden starten, krijg je een veel beter beeld van de huidige situatie.


4. VOORZIENINGEN

Of je nu schaakt of korfbalt of tuiniert of zwemt, je gaat iets merken van de aanleg van de noord-zuidverbinding. Tijdens de werkzaamheden is tijdelijk of permanent een verschuiving van voorzieningen naar een andere plek nodig. Een positief gevolg van de verschuivingen is dat verenigingen de beschikking krijgen over nieuwbouw. Nieuwe faciliteiten zijn een goede reclame voor een vereniging. Het CDA Sliedrecht verwacht dat de nieuwbouw van de verenigingen in combinatie met de nieuwe wijk Sliedrecht-Noord leidt tot groeiende ledenaantallen. Laten we rekening houden met de ruimte die nodig is voor een groei van de verenigingen. Dat maakt de indeling van het gebied er zeker niet makkelijker op, maar we moeten wel toekomstgericht blijven denken.


Een van de speerpunten in het Collegewerkprogramma 2022-2026 is dat we meer samenwerking willen tussen verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Nu we met verenigingen gaan schuiven, biedt dat wellicht kansen voor meer samenwerking en sociale verbinding tussen de verschillende verenigingen en ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ik wil graag van het college weten of er wordt nagedacht over kansen voor meer sociale verbinding.


Verschillende verenigingen vragen om maatregelen tegen vandalisme. Dat snap ik. Het is jammer dat het nodig is, maar voorzieningen moeten hufterproof zijn. Dat geldt niet alleen voor de eindsituatie, maar ook voor de tijdelijke situatie tijdens de werkzaamheden. Afgelopen zaterdag hoorde ik van een vrijwilliger van de skeelerbaan in Puttershoek een leuke opmerking. Over hangjongeren op zijn terrein zei hij: “Dat zijn onze beste beveiligers!” Dat spreekt mijn fractie aan: niet denken in problemen, maar denken in mogelijkheden.


Voorzitter, misschien is dat wel de kern van de hele discussie van vanavond. In de afgelopen tijd heb ik veel mensen horen denken in problemen, maar laten we vooral denken in mogelijkheden. Een nieuwe noord-zuidverbinding is van groot belang voor ons dorp. Heel veel inwoners zijn beter af mét een nieuwe weg dan zonder.

Ik ben het eens met de Maatschappelijke Adviesgroep om in de ontwerpfase niet alleen omwonenden, verenigingen en ondernemers te betrekken, maar ook toekomstige gebruikers. Een goed participatieproces zorgt voor verbinding. En als we in de ontwerpfase verbinding voelen, dan krijgen we vast een heel mooie noord-zuidverbinding.


 

Zwembad (Frank Dunsbergen)


Inleiding

Voorzitter. Na bijna een week uitstel, is het dan zover: de vergadering over het zwembad. En sommige insprekers noemden het al: tijden veranderen. Zeker waar het gaat om het zwembad kent Sliedrecht een rijke historie. Om maar in het thema te blijven: ik ben die historie maar eens ingedoken.

Want, sommigen van ons weten dit misschien wel, maar veel Sliedrechters hebben leren zwemmen in een afgebakend stuk van de haven. Geen verwarming, geen filters. Gewoon puur rivierwater. Het zwembad was open van april/mei tot aan september. Kinderen haalden hun diploma in de zomervakantie. En een abonnement voor de zomer kostte een luttele 25 gulden (oftewel 11 euro). Tijden veranderen.

In 1964 deed de eerste verandering zijn intrede. Toen werd Zwembad De Springplank geopend. Het eerste binnenbad in Sliedrecht. Het gebouw bestaat nog steeds, maar heeft weinig meer met water te maken. Wij kennen het nu als Uitvaartcentrum De Drechtstreek. Er kwam niet alleen een binnenbad. Ook buitenbad De Lockhorst werd gebouwd. En met succes. Tijden veranderen.

Weer dertig jaar later, in 1994, werd het Bronbad De Lockhorst gebouwd. Het zwembad dat wij allemaal kennen. Op de plek die wij allemaal kennen. Waarin menig kind uit Sliedrecht en omstreken zijn zwemdiploma’s haalde. Ook ik. Als jong ventje haalde ik mijn zwemdiploma’s A, B en C. Ik heb een paar bronzen medailles binnengesleept bij de school- zwemwedstrijden en ik ben verschillende jaren lid geweest van Door Water Fit.

Ik heb mij weleens afgevraagd waarom het zwembad aan de rand van Sliedrecht terecht is gekomen. Laatst hoorde ik waarom. Indertijd, dus rond 1995, waren er vergevorderde plannen om in Sliedrecht-Noord aan de slag te gaan. Het zwembad zou dan - als belangrijke voorziening voor ons dorp - midden in het dorp staan. En dan. Weer dertig jaar later, in 2024, zijn we weer hier. We hebben het over bouwplannen voor Sliedrecht-Noord. En we hebben het weer over de toekomst van het zwembad. Want voorzitter, tijden veranderen.


Noodzaak

Voorzitter, dat het andere tijden zijn, dat is duidelijk. De noodzaak om over de toekomst van het zwembad te spreken, is groot. In de eerste plaats natuurlijk vanwege de Noord-Zuidverbinding. De heer Prins heeft vorige week aangegeven hoe het CDA Sliedrecht daar over denkt. Maar, zelfs al zou de Noord-Zuidverbinding geen doorgang vinden, dan nog is het goed om na te denken over de toekomst van het zwembad. Waar gas vroeger spotgoedkoop was, zijn de tijden veranderd. Op dit moment betalen we als gemeenschap ruim 8,5 ton om het zwembad draaiende te houden. Het is water naar de zee dragen. Het gros van dat bedrag gaat op aan stookkosten. Een nieuw, energieneutraal zwembad is daarom noodzakelijk wat het CDA Sliedrecht betreft, hoe dan ook.

Over duurzaamheid gesproken: dat past ook in de lijn die de raad eerder heeft ingezet. Op 8 november 2022 heeft de raad immers opdracht gegeven aan de wethouder om te onderzoeken hoe Sliedrecht een zo energiezuinig mogelijk zwembad kan krijgen. Wat het CDA Sliedrecht betreft, ook energieneutraal. Dat de structurele exploitatiekosten van het zwembad omlaag moeten, is wat het CDA Sliedrecht betreft ook noodzakelijk. De gemeente Sliedrecht beschikt over een riant fonds Koers 2030, maar dat incidentele geld kan niet gebruikt worden om de structurele exploitatiekosten van het zwembad te dekken. Dat is van belang bij de afweging wat voor zwembad terug moet komen.


Wat

Voorzitter, dat brengt mij bij de vraag hoe dat nieuwe zwembad er dan uit moet zien. Een lastige vraag die al de nodige discussie heeft opgeroepen binnen ons dorp. Dat begint, wat ons betreft, met de vraag waarom wij een nieuw Sliedrechts zwembad cruciaal vinden.


Zwemles

Voorzitter, dit begint met de zwemlessen. De Alblasserwaard is een waterrijk gebied. Zwemles is niet alleen leuk, maar ook bittere noodzaak. Het huidige voorstel voorziet daar gelukkig in. Realiteit is dat veel van die lessen worden afgenomen voor kinderen van buiten Sliedrecht. Daarmee vervult het bad ook een regiofunctie.


Verenigingszwemmen

Om te komen tot een echt Sliedrechts zwembad, kijken we naar de twee verenigingen die er gebruik van maken: Duikvereniging Moby Dick en Zwemvereniging Door Water Fit. Zeker die laatste, een lokale vereniging met regionale allure, is een belangrijke gebruiker van het zwembad. Daar gaat het huidige voorstel wringen.

Waar DWF zes banen nodig heeft om te voldoen aan de regels van de KNZB, stelt het raadsvoorstel voor om terug te gaan naar vijf banen. Dat voelt toch gek. Waar wij bijvoorbeeld de verenigingen die geraakt worden door de Noord-Zuidverbinding een gelijkwaardig of beter alternatief bieden, vragen wij de groeiende zwemvereniging om een stapje terug te doen. Bovendien blijkt duidelijk uit het voorstel dat het huidige voorstel geschikt is voor de huidige omvang van Sliedrecht; niet voor een groeiend aantal inwoners wat wij nu juist voor ogen hebben. Wat het CDA Sliedrecht betreft, schiet het huidige voorstel te kort op dit punt.

Wij hebben ook gelezen dat er overcapaciteit van zwemwater zou zijn in Sliedrecht. Maar zelfs al zou dat zo zijn, dan nog blijft het raar om van je zwemvereniging te verwachten dat ze gebruik gaan maken van het zwembad van de buurgemeente. Dat is alsof we Merwede Multiplaat vragen om de sporthal van PKC maar te gaan gebruiken. Of Sliedrecht Sport om hun wedstrijden maar in Hardinxveld te gaan spelen.


Doelgroepen

Een Sliedrechts zwembad is er ook om doelgroepen te bedienen. Daarom is het goed dat het huidige voorstel spreekt over een doelgroepenbad. Een warmer bad waar senioren of gehandicapten rustig kunnen bewegen. Ik denk ook aan de doelgroep jongeren, want het doelgroepenbad is bij uitstek de plek die meer recreatief opgevuld kan worden. Het voorstel spreekt daar nu niet over, maar het voorstel kan wat ons betreft verbeterd worden door bijvoorbeeld een pierebadje, een bubbelbad, een glijbaan of een goede geluids- en lichtinstallatie (voor discozwemmen). Stuk voor stuk goede, maar niet al te dure voorzieningen die ook recreatief zwemmen mogelijk maken.


Buitenbad

Dat brengt mij ook bij de hamvraag van deze avond: wel of geen buitenbad. Het CDA Sliedrecht is daar geen voorstander van. Ik gaf net al aan dat de gemeenschap op dit moment 8,5 ton bijdraagt om het zwembad draaiende te houden. Als we een nieuw zwembad terugzetten, wordt dit bedrag 3 tot 3,5 ton – afhankelijk van het voorstel dat we kiezen. Een kostenbesparing dus van een half miljoen euro. Kan je nagaan: dan hebben we het zwembad in 19 tot 23 jaar terugverdiend. Dat gebeurt niet als we ook een buitenbad neerzetten. In het slechtste geval realiseren wij dan een besparing van slechts 2 ton. Een terugverdientijd van zo’n 50 jaar. En stoken voor de buitenlucht is nooit een goed idee. Het gaat dus om onevenredig veel geld.


Conclusie

Uiteraard begrijpen wij dat veel mensen oproepen om een buitenbad te realiseren. De behoefte aan zwemwater voor de warme dagen is duidelijk. Maar ik zei het net al: die ene euro kan maar één keer uitgegeven worden. Soms moeten we lastige keuzes maken en een buitenbad is een enorme structurele kostenpost. En voorzitter, in alle oprechtheid, laat ik dan het dilemma van het CDA Sliedrecht maar op tafel leggen. Wij willen een kwalitatief goed zwembad. Maar het is onzinnig om jaarlijks zo veel geld te stoppen in de exploitatie van een te groot zwembad.


Wij zijn bereid om extra te investeren in het zwembad, van harte zelfs, maar als wij dan moeten kiezen waar wij dat geld in investeren. Voorzitter, dan investeren wij dat liever in een goed wedstrijdbad met 6 banen voor onze verenigingen, zodat zij hun activiteiten kunnen voortzetten, passend bij de verwachte groei van Sliedrecht. Dan investeren wij dat liever in een goede schuifwand tussen het doelgroepenbad en de ligweide, zodat één geheel kan ontstaan tussen het zwembad en de ligweide. Én voorzitter, dan investeren wij dat liever in goede voorzieningen bij het doelgroepenbad, zoals een glijbaan, een bubbelbad en een pierenbad en in een mooie ligweide met speelruimte, schaduwelementen en wateractiviteiten. Op die manier krijgt Sliedrecht het zwembad van de toekomst: duurzaam, passend voor onze verenigingen en passend voor alle Sliedrechters.


 Comments


RECENT
bottom of page