Thema's

Home
Duurzaamheid
Duurzaamheid

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het CDA is rentmeesterschap. Uit dit principe spreekt de opdracht dat mensen de schepping moeten beheren en beheersen. In de toekomst moeten alle huizen in Sliedrecht af van aardgas. Bij nieuwbouwprojecten willen we hier dus geen aansluiting meer op. In de komende jaren willen we het gebruik van zonne- en windenergie stimuleren. Het CDA is echter wel tegen de bouw van windmolens in Sliedrecht.

press to zoom
Zorg voor elkaar
Zorg voor elkaar

Het CDA heeft oog voor alle inwoners van Sliedrecht. Voor jong en oud, rijk en arm, gezond en minder gezond. Kwetsbare groepen, zoals jongeren en ouderen, hebben meer zorg nodig. Wij willen hiervoor graag voldoende financiering. De gemeente moet actief de samenwerking stimuleren tussen scholen, geloofsgemeenschappen, verenigingen en zorginstellingen. Door gebruik te maken van elkaars expertise gaan de zorgkosten omlaag.

press to zoom
Groen Sliedrecht
Groen Sliedrecht

In het vastgestelde groenbeleidsplan staat dat groen ‘onmiskenbaar een positieve invloed op het welzijn’ van onze inwoners heeft. We willen zuinig zijn op onze parken en op andere onderdelen van de hoofdgroenstructuur, zoals de Adriaan Volkersingel en de huidige begraafplaats. Ook de toekomstige tweede begraafplaats moet mooie, majestueuze bomen krijgen. Een diversiteit aan bomen in Sliedrecht is belangrijk. Dit leidt namelijk tot meer bijen, vlinders en meer soorten vogels.

press to zoom
Winkelen
Winkelen

In het centrum van Sliedrecht kennen we twee winkelharten: de Kerkbuurt en het Burgemeester Winklerplein. Daarnaast hebben we verschillende winkelgebieden, zoals de Nijverwaard en Noordoost-Kwadrant. Het is zaak dat een samenhangende economische visie wordt gemaakt voor elk van deze gebieden. Op die manier wordt duidelijk waar men welke winkels kan vinden.

press to zoom
Onderwijs
Onderwijs

De Sliedrechtse scholen beschikken over eigentijdse huisvesting en zetten in op integrale kindcentra, waarin opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 wordt georganiseerd. Het CDA-Sliedrecht steunt het Griendencollege, niet alleen als een kans voor de leerlingen in de regio, maar ook voor het regionale bedrijfsleven en de verschillende (zorg)instellingen.

press to zoom
Wonen
Wonen

Het is van belang dat ieder gezin een passende woning kan vinden in Sliedrecht. Dit kan variëren van het goedkope huursegment tot de dure koopsector. Op dit moment is dit niet voor iedereen mogelijk

press to zoom
Verenigingen & Vrijwilligers
Verenigingen & Vrijwilligers

De verenigingen vormen het kloppend hart van de Sliedrechtse samenleving; we zijn trots op ons lokale verenigingsleven en de vele betrokken vrijwilligers; daar waar mogelijk ondersteunt de gemeente. Het belang van de inzet van vrijwilligers, in sport, cultuur, maar ook de zorg kan niet voldoende worden benadrukt. De gemeente dient te faciliteren en een adequaat vrijwilligers- en subsidiebeleid te onderhouden.

press to zoom
Sport
Sport

De breedtesport verdient al onze aandacht. En dat mag ook wel wat kosten. Een zwemdiploma moet bereikbaar zijn voor iedereen, met name voor minima. En ook de (kinderen van) inwoners met een kleine portemonnee moeten lid kunnen zijn van een sportvereniging. Ook topsport is een visitekaartje van Sliedrecht. Sport hoort zo langzamerhand net zo bij Sliedrecht als ons baggerverleden. Waar een klein dorp groot in kan zijn.

press to zoom
Veiligheid
Veiligheid

Veiligheid is voor het CDA een belangrijk thema. Iedereen, van jong tot oud moet zich veilig voelen. Het gaat erover dat ouderen veilig kunnen pinnen en winkelen en ’s avonds geen mensen aan de deur hebben staan die hen iets willen verkopen. De routes die kinderen naar school fietsen moeten veilig zijn. Er zijn ook grote thema’s wat betreft veiligheid. Hierbij valt te denken aan Chemours-Dupont.

press to zoom