top of page

Thema's

2022-2026

In Sliedrecht gebeurt veel. Veel zien we wel, veel zien we niet. Het CDA is dankbaar voor wat er allemaal gebeurt. Veel dingen gaan goed, sommige dingen kunnen nog beter.

Aandacht voor elkaar

IMG_1157.heic

1. Elkaar tegenkomen

In Sliedrecht leven meer dan 25.000 mensen. Hier zorgen we goed voor elkaar. Het CDA wil dat iedereen zich fijn voelt in Sliedrecht. Jong en oud, arm en rijk, iedereen. In parken en op pleinen kunnen mensen elkaar ontmoeten. Als het kan, moeten parken groter worden. Het is goed om in elke wijk een ontmoetingsruimte te hebben. Als je elkaar ontmoet, moet je dezelfde taal spreken. Voor statushouders is het belangrijk dat zij snel de Nederlandse taal leren.

IMG_1986.heic

2. Veilig leven

Jongeren moeten veilig kunnen opgroeien. Ouderen moet veilig over straat kunnen. In Sliedrecht willen we geen mishandelingen. Ook drugs willen we hier niet. Het CDA wil meer toezicht en handhaving. Iedereen in Sliedrecht moet zich veilig voelen.

IMG_1210 2.heic

3. Minder schulden

Het CDA wil dat iedereen de huur en de energierekening kan betalen. De gemeente moet vroeg merken of iemand schulden heeft. Dan kan er sneller hulp komen. Hoe minder schuldeisers, hoe beter. Dat is voor ons het uitgangspunt.

Aandacht voor wonen

IMG_3741.jpg
IMG_3741.jpg
IMG_2227.heic

4. Meer huizen

In Sliedrecht moeten meer huizen komen. Iets meer sociale huur dan nu, maar nog veel meer koophuizen. In totaal kunnen er in Sliedrecht meer dan 2000 huizen bij tussen nu en 2030. Ten noorden van het spoor wil het CDA een nieuwe wijk. Zo komen er meer kansen voor starters, voor gezinnen en voor ouderen.

IMG_1250.heic

5. Kopen en huren

Het CDA wil dat Sliedrechters meer kans krijgen op een ander huis. Het liefst zien we dat Sliedrechtse starters voorrang krijgen op de huizenmarkt. Ook mensen met een lager inkomen moeten een huis kunnen kopen. Dat kunnen we regelen met een doelgroepenverordening. Daarin staat dat een huur- of koophuis alleen beschikbaar komt voor mensen met een laag of middeninkomen. Het CDA wil maximale huur- en koopprijzen voor nieuwbouwhuizen.

IMG_1986.heic

6. Zuinig en groen

Nieuwe huizen krijgen geen gasaansluiting. Ze worden energiezuinig en ze worden levensloopbestendig. Wie minder goed ter been wordt, kan er blijven wonen. Overal in Sliedrecht wil het CDA genoeg bomen en struiken. Een groene omgeving is mooi en gezond. Ook zorgt dit voor minder hitte in de zomer en minder wateroverlast bij een zware regenbui.

Aandacht voor verkeer

IMG_1191.HEIC

7. Veilig fietsen

De auto is handig. Maar vaak is de fiets net zo snel. In Sliedrecht wonen we dicht bij winkels, scholen, kerken en sporthallen. Het CDA wil betere fietspaden en wandelpaden. In de afgelopen jaren namen we het initiatief voor een veiliger fietspad op de Craijensteijn. En ook voor een beter fietspad naar station Sliedrecht. Nu wil het CDA werken aan een veiliger fietspad op de Rembrandtlaan.
Bij het Winklerplein en bij de halte van de waterbus zijn meer fietsparkeerplaatsen nodig. Van het CDA mogen er meer plekken komen waar fietsen veilig kunnen staan.

IMG_2079.HEIC

8. Bussen en auto's

Niet overal kun je met de fiets naartoe. Daarom is het belangrijk dat in Sliedrecht bussen en treinen blijven rijden. Ook wil het CDA een extra weg: van noord naar zuid. Dan rijden er op andere wegen (Baanhoek, Craijensteijn, Stationsweg en Rivierdijk) minder auto's. Op de Stationsweg kan de snelheid terug naar 30 kilometer per uur.

IMG_1223.heic

9. Samen opladen

Er komen steeds meer elektrische auto's. Op een paar plekken in Sliedrecht wil het CDA een laadplein aanleggen. Daar kunnen elektrische auto's bij elkaar staan om op te laden. In andere gemeenten zijn goede voorbeelden te vinden. Waar geen ruimte is voor een laadplein, wordt ruimte gezocht voor andere laadpalen.

Aandacht voor Sliedrecht

IMG_2191.HEIC

10. Verder kijken


Sliedrecht kijkt niet alleen naar zichzelf. We werken samen met andere gemeenten. Maar het CDA wil dat Sliedrecht een zelfstandige gemeente blijft. Met een eigen burgemeester. Wij zijn trots op Sliedrecht. En op onze eigen baggerhistorie. Dat houden we graag zo.

bottom of page