top of page

'Zonder het waterschap geen Sliedrecht-Noord'

Arie van den Herik, nummer 6 op de lijst voor het Waterschap Rivierenland, overhandigde maandag 6 februari het Ambitiedocument Sliedrecht Bouwt aan CDA-lijsttrekker Esther Groenenberg.


Na een bezoek aan het Baggermuseum vertrokken ze naar Sliedrecht-Noord, waar in de toekomst een klimaatbestendige wijk wordt gebouwd. De medewerking van het Waterschap Rivierenland is cruciaal voor de ontwikkeling van het gebied. Van den Herik: ‘Zonder het waterschap geen Sliedrecht-Noord.’


Arie van den Herik is sinds 2021 lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Rivierenland. Hij blijft zich graag inzetten voor het waterschap: ‘Het CDA wil werken aan een veerkrachtig watersysteem dat de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling aankan.’ Dankzij het waterschap kunnen we daar ook in Sliedrecht-Noord een steentje aan bijdragen.


In de gemeenteraadsvergadering van december vroeg Vincent Prins aandacht voor de rol van het waterschap: ‘Want dat is natuurlijk ook een belangrijke speler in dit gebied.’ Wethouder Ton Spek gaf aan dat er al gesprekken met het waterschap worden gevoerd: ‘Zij willen ook met ons meedenken.’ Spek benadrukte dat het belangrijk is om het waterschap te betrekken, omdat ‘Water en bodem’ een sturend principe is voor de ontwikkeling van Sliedrecht-Noord.

Comments


RECENT
bottom of page