top of page

‘Verkeersonveiligheid moeten we voorkomen!’SLIEDRECHT – Gemeenteraadslid Vincent Prins van de lokale Sliedrechtse partij CDA (afkorting voor Christen-Democratisch Appèl) heeft de portefeuilles duurzaamheid, milieu, ruimtelijke ordening, groenbeleid, openbare ruimte en verkeer en vervoer achter zijn naam staan. In het kader van verkeersveiligheid zet Prins zich ook in 2021 in om Sliedrecht in dat opzicht te verbeteren.


,,Mijn eerste ervaring met verkeersveiligheid was toen ik tien jaar was. Ik stak, lopend met de fiets aan mijn hand, de provinciale weg bij Goudriaan over. Het laatste dat ik mij later herinnerde, was een PTT-auto die aan kwam rijden. Daarvoor reed blijkbaar nog een andere auto. Ik vloog over de motorkap. Nadat ik was afgevoerd met een ambulance, lag ik een week in het ziekenhuis. Zo’n ervaring gun je niemand. Ik wil dat iedereen in Sliedrecht zich veilig in het verkeer kan bewegen. Of dat nou lopend, fietsend of op een andere manier is. Ook als je bijvoorbeeld minder goed ter been bent, moet je in ons dorp veilig zijn in het verkeer.


Achtergrond In de politiek kan je ook daadwerkelijk de wereld verbeteren en veranderen. Daar kwam ik al tijdens mijn studie Heao-Bestuurskunde achter. Met medestudenten deed ik onder meer excursies naar het Vlaamse parlement. Als je ziet hoe het daar allemaal voor en achter de schermen werkt, dan zie je dat je met ideeën over hoe zaken in de wereld beter kunnen ook echt iets kan betekenen. Sinds 2003 zet ik mij dus in voor het CDA Sliedrecht. Verkeersveiligheid is een onderwerp dat echt bij mij past, niet alleen door het ongeluk hoor. Op het onderwerp verkeersveiligheidsbeleid van een Brabantse gemeente ben ik afgestudeerd. Sinds 1999 werk ik bij Rijkswaterstaat en ben ik in mijn eerste jaren bijvoorbeeld betrokken geweest bij het project over het fietspad op de Merwedebrug bij Gorinchem. Het was interessant én leuk om met het waterschap, de gemeente, politie en schooldirecteuren om de tafel te zitten en zo het project aan te vliegen. Uiteindelijk is het gelukt om het fietspad zo te veranderen dat het veiliger is geworden.


Sliedrecht Terugkomend op mijn werk hier, er is de laatste jaren heel veel verbeterd in Sliedrecht. Om te beginnen zijn de paaltjes op het fietspad in de wijk De Grienden tussen de Stormrand en Krabbelaar gelukkig weggehaald. Sommige raadsleden vroegen zich af waarom ik aandacht vroeg voor paaltjes. Nou, ik vond dat die paaltjes niet nodig waren op het fietspad. Dat stond de verkeersveiligheid in de weg. Als je nu kijkt, dan mist niemand de paaltjes en voor fietsers is het veiliger geworden. Een ander voorbeeld is bij de Thorbeckelaan. Ik heb in de gemeenteraad aangedrongen op een extra oversteekplaats aan de oostkant van de Dirk. Daarmee wordt het na de reconstructie van de weg veiliger voor overstekende fietsers en voetgangers. Ook dat is gelukt, dus daar komt een oversteekplaats. We moeten niet zomaar overal extra oversteekplaatsen aanleggen, maar op dit punt wel. Fietsers vergelijk ik met water. Zij kiezen de kortste weg, dus zij fietsen liever geen tientallen meters om. Daar moet je rekening mee houden bij het herinrichten van de wegen.


Toekomst Een punt dat nog aangepakt gaat worden, is de Craijensteijn. Als je daar in de bocht tegenover het station oversteekt, dan moet je heel goed uitkijken. De jeugd die op weg is naar school steekt daar onder meer over. Degene die voorop rijdt, kijkt nog wel uit, maar degenen die volgen, rijden soms automatisch met de eerste fietser mee. Dit punt kan dus veiliger. Alleen de vraag is hoe. Op veel plekken in Sliedrecht is weinig ruimte om zaken te verbeteren of veranderen. Voor de Craijensteijn is er een oplossing: er wordt een dubbelzijdig fietspad gemaakt. Dan kun je bij de verkeerslichten bij de basisscholen Anne de Vries en Roald Dahl in de Prickwaert al oversteken om richting Baanhoek-West te fietsen.


Drone Een tijdje geleden heb ik een bericht gelezen over het inzetten van drones bij onveilige verkeerssituaties. Dat lijkt mij voor Sliedrecht een interessante ontwikkeling doordat je van bovenaf ziet hoe het verkeer zich beweegt. Vooral rond scholen geeft dat inzicht in verkeersproblemen, maar je kan deze drone ook inzetten boven de Rembrandtlaan, het Burgemeester Winklerplein of boven het Stationsplein wanneer er net twee treinen vol met passagiers zijn gestopt. Waar ik ook heel benieuwd naar ben, is de verkeerssituatie in de buurt van de reclamemasten langs de A15. Voor de omgeving is zo'n mast niet fijn en voor het verkeer is zoiets enorm afleidend. In de auto worden mensen gewoon afgeleid door zo’n knipperend gevaarte. Mijn doel is om verkeersonveiligheid die niet nodig is te voorkomen. Als ik een reclamemast zie, denk ik altijd: mag het licht uit?


Hier en nu Van Sliedrechters ontvang ik, zeker in deze coronatijd wanneer steeds meer mensen wandelen, vragen over hoe we ons dorp en de omgeving veiliger kunnen maken voor voetgangers. Daarom heb ik contact opgenomen met Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, de SWOV. Ik merkte dat er in SWOV-adviezen relatief weinig aandacht is voor voetgangers buiten de bebouwde kom. Ik ben benieuwd naar de reactie. Hoe dan ook: op het gebied van verkeersveiligheid moet er nog het een en ander gebeuren, maar ik ben blij dat Sliedrecht steeds veiliger wordt! Natuurlijk blijf ik het monitoren. Waar de ene plek veiliger wordt, ontstaat er misschien op een andere plek een probleem waar eerst geen knelpunten waren en ook niet in de verwachting lagen. Hoewel ik dus blij ben met alle verbeteringen, moeten we niet achterover leunen en in de gaten blijven houden hoe het gaat met de verkeersveiligheid. Ik blijf zelf aandachtig door Sliedrecht fietsen, maar tips van inwoners blijven uiteraard ook welkom!

Comments


RECENT
bottom of page