top of page

Leo van Gelder is kandidaat voor Europese verkiezingen
"Op 6 juni zijn er weer verkiezingen voor het Europese parlement. Europa wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse samenleving en regelgeving. En Europa wil een belangrijke factor zijn in de politiek op wereldschaal. Daarom stel ik mij kandidaat voor het CDA voor deze Europese verkiezingen.


Het CDA wil werken aan een Europese Unie die bescherming biedt, die zorgt dat we samen sterk staan. We moeten onszelf kunnen verdedigen, van energie kunnen voorzien, grip krijgen op migratie én zelf produceren wat we nodig hebben voor de economie van de toekomst op een duurzame manier. Als Europarlementariër wil ik een bijdrage leveren aan de internationale samenwerking op het gebied van vrede, veiligheid, welvaart en welzijn in een duurzaam Europa.


Gedurende twee perioden was ik lid van de gemeenteraad van Barendrecht. Daarnaast heb ik mij de afgelopen jaren ingezet binnen het waterschap Hollandse Delta waar ik zowel de functie van algemeen als dagelijks bestuurslid met de portefeuille hoogwaterveiligheid bekleedde. Ik ben dus geen onbekende in CDA-kringen. Vanwege de samenwerking met Waterschap Rivierenland, waarvan Sliedrecht een onderdeel is, is het gebied van de Drechtsteden ook voor mij bekend terrein.


De Europese unie is ooit door Robert Schuman en Jean Monnet opgezet om door middel van de controle op kolen en staal de vrede in Europa te garanderen. Als voorzitter van een kerkenraad in Barendrecht ben ik betrokken bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze ervaring heeft mijn visie op vrede en veiligheid nog eens versterkt. Ik sta dan ook volledig achter de steun van Europa voor Oekraïne en voor het versterken van een Europees defensiebeleid.


Watermanagement

Water is onze primaire levensbehoefte en wordt vanwege de veranderende klimaatomstandigheden steeds belangrijker. De Rijn begint niet bij Lobith maar heeft dan al een lange tocht gemaakt door Europa. Verder dreigt vanwege populisme steeds meer het belang van ‘eigen rivier eerst’. Daarom is een goed watermanagement op Europees niveau noodzakelijk. Mijn ervaringen met het Waterschap Hollandse Delta en de Nederlandse waterwereld komen mij dus goed van pas bij het realiseren van een goede waterkwaliteit, voldoende drinkwater en bescherming tegen overstromingen (sterke dijken).


Water is ook voor Sliedrecht van belang. Vanuit de Europese Unie wil ik een strenger beleid gaan voeren wat betreft het lozen door de industrie zoals stoffen als PFAS door Chemours. Door dit soort lozingen ontstaan gevaarlijke situaties voor de drinkwatervoorziening en het oppervlaktewater. Het samenspel tussen EU, landelijke en andere overheden zoals waterschap Rivierenland is van groot belang om dit mogelijk te maken.


Om Europa minder afhankelijk te maken van andere landen wil ik ook een bijdrage leveren aan het versterken van de Europese maakindustrie. Dit beleid kan ook ten goede komen aan het Sliedrechtse (maritieme) bedrijfsleven .


Ik zie ernaar uit om de regio Rijnmond-Drechtsteden te vertegenwoordigen in Europa. Mocht de kiezer mij het vertrouwen geven, dan ga ik me de komende vijf jaar hard maken voor een Europa met sterke regio’s die samenwerken waar gewenst en ruimte krijgen waar nodig. Mét respect voor diversiteit en lokale verantwoordelijkheid!"


'Hou het water in Europa helder met Leo van Gelder!'


7 mei 2024

Comments


Commenting has been turned off.
RECENT
bottom of page