top of page

‘Blij dat ik heb mogen bijdragen aan een mooiere en veiligere wijk’


Vincent Prins over Baanhoek-West


Gemeenteraadslid Vincent Prins van de lokale Sliedrechtse afdeling CDA (afkorting voor Christen-Democratisch Appèl) heeft duurzaamheid, milieu, ruimtelijke ordening, groenbeleid, openbare ruimte en verkeer en vervoer in zijn portefeuille. Om die reden heeft hij de groei van de woonwijk Baanhoek-West helemaal meegemaakt. Hier blikt hij terug op wat al gedaan is.


SLIEDRECHT – ,,Laat ik beginnen met de heftigste aanleiding waarop ik mij heb ingezet voor de veiligheid van de Baanhoekers: de brand in de Monteverdistraat vorig jaar mei. Sommige hulpdiensten konden niet over de bussluizen en moesten omrijden om bij de nul-op-de-meter woning te komen. Ik maakte mij zorgen om de veiligheid van de bewoners, bij brand telt natuurlijk elke seconde. Daarna heb ik het college van Burgemeester & Wethouders (B & W, red.) gevraagd of de busbaan kan worden aangepast doordat één van de twee bussluizen bijvoorbeeld wordt verwijderd. Voor het college was dit de aanleiding voor een verkennend onderzoek naar een mogelijke extra ontsluiting aan de oostkant van Baanhoek-West. Deze resultaten heb ik nog niet, maar die verwacht ik elk moment!


Station Er gebeurt nog meer in de wijk die sinds 2007 in aanbouw is. In een nieuwe wijk probeer je alles vanaf het begin goed te regelen. Onder meer om te bedenken waar de speeltuintjes, het groen en de verkeersontsluiting een plek krijgen. Ik was daarom blij met dé mijlpaal van 2011: de eerste trein vertrok vanaf het nieuwe station Sliedrecht Baanhoek. Het is echt een handig station. Niet alleen voor bewoners van Baanhoek-West, maar ook voor Papendrechters. En ik ken ook Sliedrechters uit het oosten van het dorp die met de bus naar Baanhoek rijden om daar de trein te nemen. Zonder station Baanhoek zouden we echt niet meer kunnen. In de loop der jaren kreeg station Sliedrecht Baanhoek steeds meer reizigers. Steeds meer mensen gingen daar met de fiets naartoe. In het regeerakkoord van Rutte-III stond dat er honderd miljoen euro zou komen voor meer fietsenstallingen. Daar moest Sliedrecht natuurlijk ook van profiteren! Daarom vroeg ik het college om een beroep te doen op het budget van het Rijk. Ik heb ook meteen gevraagd of Papendrecht wilde meebetalen. Dat leek me wel zo eerlijk. Begin 2018 schreef de toenmalige wethouder dat Sliedrecht met de voorbereidingen was begonnen. Ook schreef hij dat de gemeente Papendrecht wilde meewerken aan extra fietsenstallingen bij het station. Later zijn er inderdaad veel fietsenrekken bijgekomen. Ik vind dit toch wel een van mijn grootste successen als raadslid.


Informatie In september 2011 werd ik voor het eerst raadslid en in december 2011 stelde ik voor het eerst vragen over Baanhoek-West. Ik hoorde namelijk van bewoners dat ze niet goed werden geïnformeerd over ontwikkelingen in de nieuwe wijk. In nieuwsbrieven stond vooral algemene informatie. In de reactie op mijn vragen beloofde het college om voortaan concretere informatie in de nieuwsbrieven te zetten. Ook kwam er in 2012 een internetpagina over Baanhoek-West. Door het stellen van de vragen merkte ik dat ik iets voor de bewoners kon doen. In 2014 moest de gemeenteraad een besluit nemen over de wijziging van het bestemmingsplan Baanhoek-West. Mij viel op dat in het bestemmingsplan andere parkeernormen stonden dan in de geldende Nota Parkeerbeleid. Ik was bang dat dit voor de projectontwikkelaar een reden zou zijn om op sommige plekken minder parkeerplaatsen aan te leggen. Toen heb ik een motie ingediend. In de motie schreef ik dat de parkeernormen niet lager mochten zijn dan in de Nota Parkeerbeleid. De meerderheid van de gemeenteraad stemde voor. Zonder die motie had het aantal parkeerplaatsen in Baanhoek-West zomaar nóg lager kunnen zijn dan nu. Als ik er nu doorheen fiets, staat de wijk vaak al behoorlijk vol met auto's.


Veilig De bereikbaarheid per fiets moet veilig zijn. Dat geldt voor heel Sliedrecht, dus ook voor Baanhoek-West. En dan bedoel ik niet alleen de wijk zelf, maar ook de fietsroutes vanuit en naar Baanhoek-West. Bij de behandeling van het verkeersplan in 2017 heb ik daarom aandacht gevraagd voor de veiligheid op de Craijensteijn, een belangrijke route voor fietsers tussen Baanhoek-West en het centrum van Sliedrecht. In de raadsvergadering van 11 april 2017 zei ik dat ik in Baanhoek-West best veel slingers zag hangen: hoera een jongen, of hoera een meisje. Over vijf jaar zitten al die kinderen op de fiets. Dan moeten ze veilig op een fietspad naast hun vader of moeder kunnen fietsen. Ook op de Craijensteijn. Ik bedenk me nu dat we al bijna vijf jaar verder zijn. Over een paar maanden is de Craijensteijn vernieuwd. Dan is het daar veiliger, ook voor kleuters uit Baanhoek-West.


Verkeer Baanhoek-West is een rustige wijk. Toch wordt er soms te hard gereden. In de zomer van 2021 werd ik door bewoners van het Bernsteineiland uitgenodigd voor een gesprek over verkeersveiligheid. Ik was nog nooit in die nieuwe straat geweest, maar het ziet er daar wel mooi uit. Over de verkeersveiligheid maakte ik me zorgen. Op de Ouverture wordt hard gereden. Volgens metingen rijdt ongeveer een op de zeven automobilisten sneller dan 55 kilometer per uur. Dat vind ik veel. Ik heb het college gevraagd of er maatregelen kunnen worden genomen. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. In september zag ik een grote hijskraan staan op de Ouverture. Toen werd de nieuwe fietsbrug geplaatst. Het duurde nog een paar weken voordat je over de brug mocht fietsen. Het is een mooie fietsroute tussen Baanhoek-West en Papendrecht. Maar als je vanaf het Bernsteineiland de brug af komt, moet je meteen in de remmen voor de haaientanden. Ik kan me goed voorstellen dat dat voor ouders met jonge kinderen een eng punt is. Nu is het nóg belangrijker dat het verkeer op de Ouverture zich goed aan de maximumsnelheid houdt.


Reclamemast Eind 2019 was ik even bang dat er in Baanhoek-West een reclamemast zou komen. Het college had een vergunningaanvraag gekregen voor het oprichten van een reclamemast. Dat leek me geen goed idee. Volgens het Reclamebeleid mocht het ook niet. Daar stelde ik toen vragen over aan het college. Uit de antwoorden bleek het te gaan om een paal met een bord van de nieuwe Burger King. Nog steeds niet iedereen was daar blij mee, maar verschillende bewoners lieten me toch weten dat ze opgelucht waren dat er niet zo'n grote reclamemast kwam.

Baanhoek-West is een relatief nieuwe wijk, maar er speelt van alles. Ik ben blij dat ik heb mogen bijdragen aan een iets mooiere en veiligere wijk. Het allerbelangrijkste vind ik dat de bewoners er naar hun zin wonen. Daar blijf ik me graag voor inzetten.”


Comments


RECENT
bottom of page