top of page

Samen kunnen we meer

Eindelijk is het zover: het diplomazwemmen is een feit. Er moest aardig wat water door de Merwede lopen, voordat de kogel door de kerk was. Uiteindelijk hebben we een mooi resultaat geboekt. Bovendien is de uitkomst toe te schrijven aan bijna alle partijen van de Sliedrechtse raad. Ook dat mag gezegd worden, want zo blijkt: samen kunnen we meer.

Het diplomazwemmen is één van de onderwerpen waar het CDA zich hard voor gemaakt heeft. Als we terugkijken op de afgelopen tijd hebben we ons als CDA-fractie ingezet voor legio onderwerpen. Zo hebben we onder andere gestreden voor de ondernemers en bewoners van de Kerkbuurt-Oost; hebben we de deur open gezet voor jongerenhuisvesting op het terrein van het Albert Schweitzer Ziekenhuis; en hebben we de realisatie van een veilig fietspad op de Craijensteijn hoog op de raadsagenda gekregen. Ook hier geldt dat het niet was gelukt zonder steun van andere partijen, immers: samen kunnen we meer.

Wat ik bijzonder vind, is dat we deze ambities als onderdeel van de oppositie hebben waargemaakt. Wat mij betreft schept dat verwachtingen. Als we als oppositiepartij veel los kunnen maken, moeten we als coalitiepartij nog meer kunnen bereiken. Dat is maar goed ook, want we zijn een ambitieuze fractie. Ik noem bijvoorbeeld de Lijstertunnel onder de A15 - onze eigen Noord-Zuidverbinding. Maar ook een heel scala aan kleinere, praktische plannen, zoals een verkeersveilige Havenstraat en een financieel fit verenigingsleven. Stuk voor stuk plannen die we, in samenwerking met andere partijen, maar bovenal in samenwerking met u, willen realiseren, want ook hier geldt: samen kunnen we meer.

Frank Dunsbergen

RECENT
bottom of page