top of page

Verbetering Tiendweg-Oost

Het Rijk wil regionale fietsroutes verbeteren. Landelijk is er 21 miljoen euro beschikbaar. Sliedrecht krijgt daarvan 200.000 euro. Dit bedrag is bedoeld voor o.a. een betere bewegwijzering en het verminderen van de wateroverlast op de Tiendweg-oost.

De Tiendweg © Vincent Prins

Dagelijkse gebruikers van de Tiendweg-oost zullen niet alleen de wateroverlast maar ook de diepe rijsporen in de berm herkennen als een probleem. Als er voor onderhoud een trekker over de Tiendweg rijdt, komt die soms met de wielen in de berm. Dit gebeurt ook bij auto’s van/naar de volkstuinen, strooiwagens en gemeentelijke onderhoudsvoertuigen. Bij het ontstaan van rijsporen komt er vaak modder op het fietspad.

CDA-burgerraadslid Vincent Prins heeft de gemeente voorgesteld om een rij grasbetontegels in de berm tegen het asfalt te leggen, bijvoorbeeld ter hoogte van de toegang tot de volkstuinen. Dat zou het “rijsporenprobleem” oplossen. Als er toch gewerkt wordt aan de Tiendweg, kan dit meteen worden meegenomen. De gemeente brengt dit idee in in het project. Vervolgens zullen deskundigen naar dit idee kijken en tevens beoordelen of het binnen het budget van 200.000 euro kan worden uitgevoerd.

RECENT
bottom of page