top of page

Uitgangspunten

Waarden en Tradities

Als we zeker en trots zijn over onze afkomst, kijken we met meer vertrouwen naar de toekomst. Het CDA staat voor de gedeelde waarden die ons verbinden, voor de traditie van tolerantie en verantwoordelijkheid en voor de joods-christelijke wortels die ons land hebben gevormd tot een van de mooiste plekken op aarde.

Familie en Gezin

Families zijn het fundament van onze samenleving, de plaats waar mensen voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid nemen. Bijna iedereen groeit op in een gezin en binnen een familie. De familie speelt een grote rol bij het overdragen van de normen en waarden van onze cultuur. 

Eerlijke Economie

In een eerlijke economie profiteert iedereen mee van het werk dat we samen verzetten. Dat is nu niet het geval. Werken moet meer lonen en ondernemers verdienen meer ruimte. Daarin verbindt de eerlijke economie de belangen van werknemers en werkgevers, van rendement en verantwoordelijkheid, van zekerheid en kansen.

Zorg voor

elkaar

In de zorg draait alles om het vertrouwen dat mensen in een kwetsbare fase - door ziekte of ouderdom - in goede handen zijn van toegewijde verpleegkundigen en artsen, die bij alles wat ze doen de zorg voor de patiënt voorop stellen. Omdat we allemaal steeds ouder worden, wordt ook de zorg voor elkaar steeds belangrijker; in de familie of in kleinschalige voorzieningen in de buurt.

Sterke

Samenleving

De kracht van onze samenleving ligt in een gedeeld besef van onderlinge verbondenheid, tussen jong en oud, arm en rijk. Die sterke samenleving is bestand tegen de grote veranderingen van deze tijd. In een sterke samenleving voelen burgers zich veilig, thuis en niet overgeleverd aan de bureaucratie van de overheid of de grillen van de markt. Wij zijn zelf de baas. Iedereen doet mee. 

bottom of page