top of page

Joost Stoker

'Vrijheid ontslaat niemand van verantwoordelijkheid'

IMG_2033.heic

Mijn naam is Joost Stoker (1988) en ik ben een tevreden bewoner van Sliedrecht-West. Samen met mijn gezin probeer ik van elke dag een succes te maken. Graag besteed ik veel tijd aan mijn werk, het schaakspel, zaalvoetbal, verrassende muziek, Italië en kroegbezoek. Ik ben werkzaam voor de gemeente Oosterhout, als Strategisch adviseur Fysiek Domein. In deze functie zoek ik naar de ultieme balans tussen vastgoed, mobiliteit en een beheersbare openbare ruimte. Samengevat houdt mijn werk in dat ik mensen in de publieke en private sector verleid om betaalbare en toekomstbestendige besluiten te nemen. Deze besluiten dienen tevens op afdoende maatschappelijk draagvlak te kunnen rekenen. Voornamelijk bij gebiedsontwikkeling, herinrichtingen of beleidsvorming is deze belangenafweging essentieel.

Het CDA zet zich in voor een samenleving waarin gerechtigheid kan opbloeien. In zo’n samenleving beleven mensen in vrede en vrijheid hun verantwoordelijkheid. Dit krachtige christendemocratische citaat vormt in beginsel mijn intrinsieke motivatie om meer dan voorheen een rol te vervullen ten behoeve van de nabije gemeentepolitiek. Het leven krijgt naar mijn mening meer betekenis als er in toenemende mate voor iets of iemand verantwoordelijkheid genomen wordt. Ik wil die verantwoordelijkheid zowel nemen als uitdragen. Naast vrijwilligerswerk is de gemeentepolitiek wat mij betreft het ultieme middel om hieraan invulling te geven.

Naast het onderschrijven van de christendemocratische grondbeginselen kent mijn inzet voor gemeentepolitiek ook extrinsieke motivatie, namelijk de krachtig te voeren strijd tegen toenemend populisme. De beste plek in Sliedrecht om deze strijd te voeren, is wat mij betreft de raadzaal. Maar ook op straat, op verenigingsavonden, in de kerk, in de moskee en in de kroeg moeten alle uitwassen van polarisatie worden tegengesproken. In tijden waarin onverschilligheid groeit, tweespalt wordt aangemoedigd en religie wordt geridiculiseerd tot een mening is verbindende en realistische politiek waardevoller dan ooit. Alleen door verbinding te blijven zoeken, worden nieuwe verbindingen gelegd. Niet alleen sociale en ecologische verbindingen, maar evenzeer fiets-, groen- en nieuwe noord-zuidverbindingen.

bottom of page