top of page

Joost Stoker

'Vrijheid ontslaat niemand van verantwoordelijkheid'

IMG_2033.heic

Mijn naam is Joost Stoker, 33 jaar oud en tevreden bewoner van Sliedrecht-West. Samen met mijn vrouw en dochter probeer ik van elke dag een succes te maken. Ik besteed graag veel tijd aan mijn werk, het schaakspel, zaalvoetbal, verrassende muziek, Italië en kroegbezoek. Per 1 april 2022 werk ik voor de gemeente Oosterhout, als Strategisch adviseur Fysiek Domein. In deze functie zoek ik naar de ultieme balans tussen vastgoed, mobiliteit en een beheersbare openbare ruimte. Samengevat houdt mijn werk in dat ik mensen in de publieke en private sector stimuleer om betaalbare en toekomstbestendige besluiten te nemen, die op afdoende maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. Voornamelijk bij gebiedsontwikkeling, herinrichtingen of beleidsvorming is deze belangenafweging essentieel.

Het CDA zet zich in voor een samenleving waarin gerechtigheid kan opbloeien. In zo’n samenleving beleven mensen in vrede en vrijheid hun verantwoordelijkheid. Dit krachtige christendemocratische citaat vormt in beginsel mijn intrinsieke motivatie om meer dan voorheen een actieve rol te willen vervullen binnen de nabije gemeentepolitiek. Het leven krijgt naar mijn mening meer betekenis als er in toenemende mate voor iets of iemand verantwoordelijkheid genomen wordt. Ik wil die verantwoordelijkheid zowel nemen als uitdragen. De gemeentepolitiek is wat mij betreft het ultieme middel om hieraan invulling te geven.

Naast het onderschrijven van de christendemocratische grondbeginselen kent mijn inzet voor gemeentepolitiek ook extrinsieke motivatie, namelijk de krachtig te voeren strijd tegen toenemend populisme. De beste plek in Sliedrecht om deze strijd te voeren, is wat mij betreft de raadzaal. In

tijden waarin onverschilligheid groeit, tweespalt wordt aangemoedigd en religie wordt geridiculiseerd tot een mening is verbindende en realistische politiek waardevoller dan ooit. Alleen door verbinding te blijven zoeken, worden nieuwe verbindingen gelegd. Niet alleen sociale en duurzame verbindingen, maar evenzeer fiets-, openbaar vervoer- en ecologische verbindingen.

bottom of page