Ton Spek

Profiel

Naam: 

Bijnaam:

Functie:

Portefeuilles:

Nevenfuncties:

Website:

Ton Spek

Wethouder van Friet

Wethouder Gemeente Sliedrecht

Wonen, Milieu & Duurzaamheid, Verkeer & Vervoer, Openbare Ruimten, Communicatie & Burgerparticipatie, Recreatie, Omgevingswet, Dienstverlening

Vrijwilliger verpleeghuis Waerthove (onbezoldigd), vrijwilliger PI de dorste poorten (onbezoldigd), bestuurslid stichting JA (onbezoldigd)

tonspek.wordpress.com

tijdlijn - ton.png
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer

Mijn naam is Ton Spek. Ik ben de man van Carine en wij zijn de ouders van een zoon en twee dochters. Koken is echt mijn hobby. Mensen noemen mij niet voor niets de wethouder van friet. Wist u dat ik de gehele gemeenteraad ook al eens heb getrakteerd op echte verse frieten? #frietpower


Nadat ik de opleiding Maatschappelijk Werk afrondde, heb ik een aantal jaar Theologie gestudeerd. In mijn dagelijks leven heb ik met kwetsbare personen gewerkt in de Geestelijke Gezondheidszorg (psychiatrie), het Voortgezet Speciaal Onderwijs en de Maatschappelijke Opvang (dak- en thuislozenzorg, slachtoffers van huiselijk geweld en zwerfjongeren). 

Al jaren ga ik ook voor in diensten in verpleeghuizen, tijdens evangelisatie-activiteiten, op jeugdkampen en in reguliere kerkdiensten. Vanuit praktisch pastorale gedrevenheid, wil ik graag de Eeuwige Woorden van God vertalen naar de praktijk van het dagelijks leven.
Vanaf 2012 ben ik ook politiek betrokken. Eerst als burgerraadslid, raadslid, fractieleider, lijsttrekker en nu na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ben ik wethouder geworden in mijn eigen woonplaats.

Met deze functie wil ik een bijdrage leveren aan het nog mooier maken van ons al mooie dorp. Thema’s die onder mijn portefeuille vallen zijn Wonen, Milieu & Duurzaamheid, Verkeer & Vervoer, Openbare Ruimten, Communicatie & Burgerparticipatie, Recreatie, Omgevingswet en Dienstverlening. Zelf noem ik dit ook wel de portefeuilles van de samenleving en ben dan ook heel dankbaar dat ik met deze zaken aan de slag kan.