top of page

‘Wij hebben drie dromen voor ons dorp die ik graag werkelijkheid zie worden’

Wethouder Spek over gemeenteraadsverkiezingen


Sliedrechters kunnen woensdag 16 maart tot 21.00 uur stemmen voor de nieuwe gemeenteraad. Ton Spek van de lokale Sliedrechtse afdeling CDA (Christen Democratisch Appèl) was deze raadsperiode wethouder met de portefeuilles Beheer Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer, Wonen, Duurzaamheid en Communicatie inclusief citymarketing. Daarnaast zat hij namens Sliedrecht in het Drechtstedenbestuur en verantwoordelijk voor de regionale Bereikbaarheid. ,,Ik wil graag blijven werken aan de drie dromen van het CDA!”

Foto: Flip van der Heuvel van Crossing Border Development


SLIEDRECHT – Volwassen Sliedrechters kunnen met hun stempas en een origineel identiteitsbewijs hun stem uitbrengen in één van de zestien stembureaus op één van de 102 lokale politici van zeven partijen. Twee stembureaus zijn aankomende maandag en dinsdag al open, zodat de drukte verspreid wordt. Dit om de verspreiding van het coronavirus te beperken. ,,Stemmen vindt het CDA heel belangrijk, het staat immers al in onze partijnaam. De C van Christelijk is het gedachtegoed, onze drijfveer en geeft in onze ogen mooie uitgangspunten voor de samenleving. De D van Democratisch gaat over inwoners, want zij geven ons de legitimiteit om in de gemeenteraad uit te werken waar wij voor staan. De A van Appèl betekent dat wij een beroep doen op de samenleving. Het gaat niet alleen om wat de plaatselijke overheid voor mij doet, maar ook wat wij voor elkaar kunnen doen. In de gemeentepolitiek zie je dat het steeds meer over inwoners gaat. Waar de vergaderingen vijftien of twintig jaar geleden nog gingen over de spreekwoordelijke stoeptegels en de lantaarnpalen, staat nu veel meer het sociale beleid en hoe we ons dorp inrichten en verduurzaming centraal. En dat is maar goed ook: hoe wij ons dorp achterlaten aan onze kinderen, kunnen wij niet overlaten aan de landelijke overheid. Wij moeten dat zelf beslissen en verantwoordelijkheid nemen. Jammer is dat ondanks deze verandering de opkomst bij Gemeenteraadsverkiezingen lager is dan bij Tweede Kamerverkiezingen.


Dromen Het CDA heeft drie dromen voor ons dorp: in 2030 zijn er voldoende woningen voor iedereen, de bereikbaarheid in het dorp is goed en we zijn behoorlijk verduurzaamd. Dit is niet een vier jaren plan, maar een acht jaren plan. Wij denken dat je de drie opgaves slim met elkaar moet combineren: duurzame huizen bouwen, de bereikbaarheid verbeteren en als straten en wegen toch op de schop gaan gelijk duurzaamheidsmaatregelen toepassen. Ons plan maakt dat we tegen onze kinderen of kleinkinderen in 2030 kunnen zeggen: “In Sliedrecht hebben we het goed voor elkaar. Dan is de Stationsweg niet meer zo druk, is er een beter routering door het dorp, stoten we minder koolstofdioxide uit en kan iedereen die wil ook in Sliedrecht wonen.

Ons prachtige dorp ligt tussen de rivier en de polder. Hoe mooi zou het toekomstbeeld zijn wanneer je deze weer kan verbinden met elkaar? Dat als je bijvoorbeeld aankomt met de waterbus je via een groene laan in tien minuten de polder in fietst. Dat is waar wij vandaan komen! Wij dromen ervan dat in elke wijk groene oases zijn om te wandelen en waar kinderen kunnen spelen, dat ook de goedkoopste huizen goed geïsoleerd zijn en dat niemand meer een hoge energierekening heeft.


Plannen Natuurlijk hebben we de plannen al in gang gezet om deze doelen te bereiken. De plannen voor de nieuwbouw voor de komende drie jaar liggen al klaar. Het CDA was vier jaar geleden het helderst en ambitieus over bouwen aan de noordkant van de A15. Inmiddels heeft de gemeenteraad bijna unaniem ingestemd met dit voorstel. Dat wij voortrekker hierin zijn, daar ben ik echt trots op, net als op het feit dat er nu huizen gebouwd worden op de vroegere locatie van het Albert Schweitzer ziekenhuis en meer huizen gebouwd gaan worden in Baanhoek-West. Ook willen we minder auto’s op de weg en dat mensen beter door ons dorp kunnen fietsen. Het fietspad op de Craijensteijn is dit jaar klaar. Het nieuwe fietspad is veilig en verantwoord. Maar er zijn nog steeds slechte fietspaden: tegelfietspaden of fietspaden waar veel plassen op blijven staan. Die gaan we ook aanpakken. Je fiets wil je natuurlijk ook goed en droog kunnen stallen, dus willen we dat onder meer bij kerken, winkelcentra en de bibliotheek meer overdekte fietsenstallingen komen. Er zijn de afgelopen tijd, mede dankzij onze inzet, veel wegen mooier geworden en opgeknapt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie vlakbij de Dirk van den Broek supermarkt of de Thorbeckelaan. De huidige begraafplaats wordt toekomstbestendig, nu we er ruimte maken voor 400 nieuwe graven. We kunnen tot zeker 2040 onze geliefden begraven op deze plek en dat is heel prettig!


Lange termijn We willen verduurzamen. Zo kunnen oudere huizen voorzien worden van tochtstrippen en isolatie, maar ook van zonnepanelen. Verduurzaming zit wat ons betreft ook in mensen helpen die het in financieel opzicht lastig hebben om de eindjes aan elkaar vast te knopen. Zo proberen we het met elkaar beter te maken en hebben we het aan het einde van de rit goed voor elkaar.

Continuïteit hoort ook bij verduurzaming, zo gaat wat ons betreft HVC door met het aanleggen van het warmtenet. Vier jaar is te kort voor de grote plannen die wij hebben en dus geloven we in continuïteit. Simpel gezegd: wij bouwen zelf geen huizen en leggen zelf geen wegen aan, dus moeten we langdurige samenwerkingen aangaan. En daar hoort wat mij betreft ook continuïteit van bestuurder bij: ik ga graag door als wethouder. Qua continuïteit zit je sowieso goed bij ons. Zelf ben ik de enige wethouder die de hele raadsperiode heeft volgemaakt. Onze fractie kent weinig wisselingen. Als lokale afdeling hebben we nieuwe aanwas, maar er is ook een vaste en stabiele kern.


Stem Op 16 maart kunt u bepalen hoe de komende vier jaar onze gemeente eruit gaat zien door uw stem uit te brengen. Uiteraard hoop ik als wethouder namens het CDA dat u onze kwaliteiten ziet en onze dromen steunt. Daar zou ik graag, met onze mooie partij, de komende vier jaar weer net zoveel tijd, liefde, energie, enthousiasme en passie in willen steken als ik al deed!”


Comments


RECENT
bottom of page