top of page

‘Werken aan de toekomst van Sliedrecht’

Ton Spek over bereikbaarheid en mobiliteitSLIEDRECHT – Veel inwoners hebben het de laatste tijd al gemerkt, er wordt flink aan de weg gewerkt in Sliedrecht. Ton Spek (CDA), wethouder openbare ruimte en verkeer en vervoer: ‘De gemeente heeft grote ambities om Sliedrecht nóg mooier en levendiger te maken. We willen 2500 woningen bouwen, maar ook meer groen en bomen. We zetten in op energie- en klimaatneutraal in 2050, we willen de ruimtelijke kwaliteit verbeteren en het ondernemersklimaat versterken. Dit vraagt om tijdig werk te maken van ruimtelijke vernieuwing, waaronder bereikbaarheid en mobiliteit.’

Bereikbaarheid en mobiliteit Ton Spek vervolgt: ‘We zetten de komende jaren in op een betere ontsluiting met minder verkeersoverlast en meer verkeersveiligheid. Het dorp, de bedrijventerreinen boven de A15 en het nieuwe (woon)gebied boven het spoor verbinden we met elkaar. We doorbreken de barrière van de A15 en het spoor. Tegelijkertijd zetten we in op betere verbindingen in het dorp, waarmee we onder meer de Stationsweg ontlasten.’

Werk aan de weg Voordat we de vruchten kunnen plukken van deze ambities, is er wel nog heel wat werk aan de winkel, of beter gezegd aan de weg’, aldus Ton Spek. ‘Als trotse Sliedrechter ben ik erg betrokken bij ons dorp en snap ik mensen die zeggen dat ze last hebben van alle wegwerkzaamheden, dat heb ik zelf natuurlijk ook. Maar als we Sliedrecht toekomstbestendig willen maken, moeten we nu even door de zure appel heen bijten. Uiteraard proberen we elke vorm van overlast tot een minimum te beperken. We proberen alle werkzaamheden zo goed als kan op elkaar af te stemmen, zodat wegen niet onnodig open liggen.’ Onverwachte werkzaamheden ‘Dit kunnen we helaas niet altijd voorkomen’, vervolgt Ton Spek. ‘Zo hebben we de afgelopen jaren in Sliedrecht oost problemen gehad met de riolering. Net voor Kerst moesten we de weg daar opengebreken door verzakking. Na onderzoek bleek dat we andere delen van de riolering ook hoog nodig moeten vervangen. Dat soort dingen komen dan aan het licht en kun je helaas niet altijd voor zijn. Het is soms ook een kwestie van ‘building the bridge, of in dit geval the road, while you walk on it’. We pakken dit dan direct op, want je wilt natuurlijk geen achterstallig onderhoud opbouwen, dan ben je op de lange termijn alleen maar verder van huis weg. Vergelijk het inderdaad met een huis: als je elk jaar het schilderen van de buitenkant uitstelt, dan gaan de kozijnen op den duur kapot. Om erger te voorkomen, is het beter om direct in te grijpen.’ Duidelijke communicatie ‘Dit soort extra werkzaamheden komen dan wel bovenop het reguliere werk dat al ingepland stond en dat kan helaas voor vertraging zorgen, waardoor een weg uiteindelijk toch langer open ligt dan was voorzien’, vertelt Ton Spek. Dat is ontzettend vervelend voor onze inwoners, alle weggebruikers en vooral ook de direct omwonenden. Daar zijn we ons goed van bewust. We proberen alle betrokkenen dan ook zo goed mogelijk te informeren en uit te leggen waarom we doen wat we doen, hoe we dat doen en wanneer we dat doen. Zo staat bijvoorbeeld op de planning dat we het fietspad naar station Sliedrecht, de Rivierenbuurt en de P.C. Hooftlaan gaan aanpakken. Hier communiceren we continu met de bewoners via (nieuws)brieven en persoonlijke ontmoetingen.’

Aanleg warmtenet ‘Naast de reguliere wegwerkzaamheden maken we ook vaart met de aanleg van het warmtenet bij de Thorbeckelaan’, vervolgt Ton Spek. ‘Hier zal een maand of vijf overlast zijn. Toch hebben we expres voor de boring hier gekozen, omdat dit de minste overlast geeft. Aan de oostkant van Sliedrecht bevinden zich de meeste woningen die we aan het warmtenet aansluiten. Op dit moment is er een tijdelijke warmtecentrale, maar het is de bedoeling dat in het westen van Sliedrecht een duurzame bron komt. Uiterlijk in 2023 willen wij het warmtenet aansluiten op deze duurzame bron. In eerste instantie komt de warmte uit Dordrecht, op de lange termijn komt dit vanaf de driehoek aan de noordkant bij het oude tunneltje, de A15 en de Betuwelijn.’

Samenwerken Bij de aanleg van het fietspad Craijensteijn wordt straks ook meteen het warmtenet ingelegd. De leiding gaat later ook door de Deltalaan heen. Ton Spek: ‘Samen met afvalverwerking HVC, die dit project uitvoert, bespreken we de impact op de omgeving en hoe we dit zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen. Door goed aangehaakt te blijven kun je onderling ook tijdig heldere afspraken maken. Zo hebben we bijvoorbeeld afgesproken dat HVC na afloop van de werkzaamheden de weg netjes asfalteert en ook het groen weer mooi maakt.’ ‘En Natuurlijk doen we niets zonder toestemming van de hulpdiensten. Zij krijgen van tevoren van ons de planning door, daarop geven zij ons advies in relatie tot het uitvoeren van hun werk. Wij passen waar nodig onze planning dan aan. Zo zorgen we er samen voor dat alles in Sliedrecht continu bereikbaar is voor politie, brandweer en ambulance.’

Voor alle Sliedrechters ‘Het is wel duidelijk dat er veel gebeurt in Sliedrecht, en dat dit niet altijd even prettig is voor de gebruikers of omwonenden’, concludeert Ton Spek. ‘Denk bijvoorbeeld aan bewoners met kleine kinderen, of mensen die onregelmatige werktijden hebben en overdag moeten slapen. Ik snap dat zij niet blij zijn en vragen of opmerkingen hebben over de gang van zaken. We proberen dit zo goed mogelijk uit te leggen. En we proberen de werkzaamheden zo kort en efficiënt mogelijk uit te voeren, maar helaas kunnen we niet iedereen tegemoet komen. Ik probeer als wethouder te allen tijde ons gezamenlijke doel voor ogen te houden, want ik ben tenslotte in dienst van álle Sliedrechters. Inwoners hebben mij gekozen om het dorp beter te maken. Ondanks de overlast die de werkzaamheden momenteel geven, ben ik toch blij dat de contouren van ons toekomstbestendige Sliedrecht nu stapje voor stapje zichtbaar worden in de openbare ruimte.’

Een toekomstbestendig Sliedrecht ‘Zelf vind ik dit ook best een spannend proces’, bekent Ton Spek. ‘We hebben een strakke planning, we moeten veel ballen in de lucht te houden en we krijgen met onverwachte situaties te maken. Van mij als wethouder mogen bewoners verwachten dat ik alles in het werk stel om dat proces zo vlot mogelijk te laten verlopen, continu in contact blijf met alle betrokkenen en duidelijk communiceer over wat er wanneer gebeurt. Tegelijkertijd wil ik ook een beroep doen op de Sliedrechters, want we moeten dit samen doen. Laten we vooral proberen oog te hebben voor elkaars belangen, te luisteren en begrip te hebben voor dat wat moet gebeuren. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer we samen de schouders eronder zetten, we in de toekomst ontzettend blij zijn met het eindresultaat. Een toekomstbestendig Sliedrecht dat goed en veilig bereikbaar is voor iedereen: fietser, wandelaar en automobilist!’


Foto: Rogier Bos

Commentaires


RECENT
bottom of page