top of page

Onderzoek naar plek voor asielzoekers

Op 14 februari 2023 werd bekend dat de gemeente Sliedrecht met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) in gesprek is over een opvanglocatie voor asielzoekers.


Asielzoekers verdienen een schone, veilige en gezonde plek om hun asielprocedure af te wachten. Alle gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om hieraan bij te dragen. Het CDA Sliedrecht neemt graag die verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd zijn we verantwoordelijk voor de leefbaarheid in heel Sliedrecht.


Aan de gemeenteraad wordt gevraagd of er wensen of bedenkingen zijn voor een onderzoek naar een opvanglocatie in Sliedrecht-Noord. Wij vinden Sliedrecht-Noord een logische zoeklocatie. Voordat er een asielzoekerscentrum kan komen, is een zorgvuldig proces nodig van inwonersparticipatie, bouwwerkzaamheden en beveiligingsmaatregelen.


Tijdens de beeldvormende vergadering van 16 februari konden raadsleden en andere inwoners vragen stellen. CDA-raadslid Frank Dunsbergen vroeg zich af wat de gevolgen van een asielzoekerscentrum zijn voor kerken, verenigingen en scholen. Wethouder Ton Spek antwoordde dat eerder al is gebleken dat er veel bereidheid is om hulp te geven zodra er vluchtelingen naar Sliedrecht komen. Hij gaat de genoemde maatschappelijke organisaties zeker betrekken.


Raadslid Vincent Prins stelde een vraag over sociale veiligheid en verkeersveiligheid: ‘Hoe zorgen we ervoor dat kinderen veilig langs een asielzoekerscentrum kunnen fietsen?’ Wethouder Spek en burgemeester De Vries gaven allebei aan dat ook hiernaar wordt gekeken. Veiligheid in en rond het asielzoekerscentrum is een belangrijk aandachtspunt voor het college.


CDA-wethouder Spek (Wonen) voert het overleg met het COA en met omliggende gemeenten. Geprobeerd wordt om met andere gemeenten af te spreken dat Sliedrecht meer asielzoekers opneemt en die andere gemeenten meer statushouders huisvesten. Zo blijven meer Sliedrechtse huizen beschikbaar voor eigen inwoners.


Op de foto staat een deel van Sliedrecht-Noord. Op welke specifieke plek er mogelijk een asielzoekerscentrum wordt gebouwd, is nu nog niet bekend.


Comentários


RECENT
bottom of page