top of page

Meer dan een stapel stenen

Zaterdag 4 maart 2023 kwam minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) naar Sliedrecht. Op de Kerkbuurt werd hij verwelkomd door wethouder Ton Spek en statenlid Maurits de Haan. Het bezoek van Hugo de Jonge was aanleiding voor de ondertekening van een convenant over wonen.


Lokale CDA’ers uit heel Zuid-Holland reisden naar Sliedrecht om het convenant te ondertekenen. De Zuid-Hollandse CDA-afdelingen verklaarden dat ze zich willen inzetten voor meer betaalbare huizen voor jong en oud. Ook moeten er toegankelijke ontmoetingsplekken zijn, zowel in dorpen als in steden. Als je andere mensen ontmoet, ontstaan nieuwe ideeën en leef je fijner samen. Verder wil het CDA blijven werken aan goede voorzieningen, zoals scholen, zorg, winkels en verbindingen.


Op initiatief van Arie van den Herik, voorzitter van de CDA-afdeling Sliedrecht, vond de ondertekening plaats in het kantoor van Van Wijngaarden Groothandel B.V. aan het Trapezium. Niet alleen afdelingsvoorzitters waren aanwezig. Ook Meindert Stolk (lijsttrekker voor Provinciale Staten) en Esther Groenenberg (lijsttrekker voor het Waterschap Rivierenland) waren erbij. Net als de Sliedrechtse raadsleden Priscilla Kraaijeveld-le Pair en Vincent Prins.


Het convenant werd aangeboden aan minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening). De Jonge zei eerder al dat hij wil dat er veel huizen worden gebouwd, maar wel met speciale aandacht voor de boeren, de natuur en de energievoorziening.Hieronder vindt u de volledige tekst van het ondertekende convenant.


CONVENANT BOUWEN AAN GEMEENSCHAPPEN


Zuid-Holland is een provincie met een rijke historie en met grote verschillen. Die verschillen maken onze samenleving veelkleurig. We zijn altijd net zo trots op het platteland met zijn hechte gemeenschappen en de innovatieve agrarische sector, als op de roemrijke en dynamische steden.

Maar de afgelopen decennia zijn de verschillen in onze provincie langzaam maar zeker toegenomen. De omgekeerde vlag van het boerenprotest is hetzelfde signaal als de extreem lage opkomst bij verkiezingen in sommige stadswijken. Buiten het stadscentrum met dure appartementen en hippe culturele instellingen, liggen de wijken waar het minder goed gaat. Nieuwkomers haken niet meer aan bij de stedelijke samenleving en de oorspronkelijke bewoners voelen zich gemarginaliseerd en trekken zich terug in hun eigen isolement. Tussen stad en land ligt ook nog eens ‘middenland’: wijken die worden aangeprezen om hun bereikbaarheid. Maar wat zegt dat, als de voornaamste kwaliteit van een wijk niet is dat je er oud wilt worden, maar dat je er snel weg kunt komen? Een omslag is nodig.

Vandaag verklaren wij, bestuurders, politici en kandidaten van het CDA Zuid-Holland, daarom dat wij ons verbinden aan het ‘Pact van Amersfoort’ waarmee dat alle provinciale lijsttrekkers de visie Voor heel Nederlandop 4 februari 2023 al ondertekenden. Dit betekent voor Zuid-Holland:

• Het CDA wil bouwen aan sterke steden en vitale regio’s. Dat betekent een straatje erbij in dorpen die te vaak tot museale stilstand zijn gedwongen. En het betekent investeren in bestaande wijken en steden, in meer groene en in kwalitatieve verdichting. Maar bovenal wil het CDA bouwen voor hele gemeenschappen: knarrenhofjes, compacte starterswoningen, betaalbare en sociale woningen, massale renovatie van tochtige oude woningen, doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat iedereen een goede plek krijgt.

Een wijk is meer dan een stapel stenen. Een wijk, een dorp of een stad is altijd een gemeenschap en dus heb je gemeenschappelijke voorzieningen nodig. Die zitten nog te vaak niet in de plannen. Als we ergens nieuw gaan bouwen gaan we voorwaarden stellen aan alle voorzieningen die daarbij nodig zijn: scholen, zorg, winkels en goede verbindingen.

• Investeren in voorzieningen is ook de strategie voor de herstructurering van oude wijken in de grote stad. Juist door te investeren in ‘publiek kapitaal’ versterken we de leefbaarheid in wijken en dorpen. Sowieso willen we in bouwplannen meer aandacht voor het belang van ontmoetingsplekken in dorpen en steden. Dit zijn toegankelijke plaatsen, waar je – naast je huis en werk – heen gaat om mensen te ontmoeten en samen te zijn. Dit kan de bibliotheek zijn, een buurthuis of een sportvereniging en ook een plein. Dat is de sleutel tot het vormen van gemeenschappen. Daar maak je contact, ontstaan nieuwe ideeën en kun je samenleven. Vanuit ons relationele mensbeeld.

• Het CDA wil een betere woningmix: gemeenten met minder sociale huurwoningen dan het landelijk gemiddelde in hun voorraad zullen 30 % sociale huurwoningen moeten bouwen, andersom geldt dat gemeenten met meer sociale huurwoningen kunnen focussen op het middensegment.Tags:

RECENT
bottom of page