top of page

‘Je kan écht wat verbeteren in je dorp’


Nu de Tweede Kamerverkiezingen achter de rug zijn, is het tijd om de voorbereidingen voor het volgende stemmoment in gang te zetten. Fractievoorzitter Frank Dunsbergen van de lokale Sliedrechtse afdeling CDA (Christen-Democratisch Appèl) blikt met plezier vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen. ,,Ook roep ik jou op om onze fractie te versterken!”


SLIEDRECHT – ,,Op 15, 16 en 17 maart waren de landelijke verkiezingen. Mensen beseffen het misschien niet gelijk, maar mijn ervaring uit 2010, 2014 en 2018 is dat de Tweede Kamer uitslag en daarbij de landelijke trend invloed heeft op de gemeenteraadsverkiezingen. Als het om onze partij gaat, dan zie ik dat wij lokaal het beter doen dan landelijk. Dan moet ik er wel bij zeggen: de landelijke trend is sowieso afhankelijk van wat er in het land gebeurt. In 2010 werd 13,2 procent van de stemmen voor de Tweede Kamer uitgebracht op het CDA en in Sliedrecht was dat 14,8 procent. In 2012 was het 8,5 procent op landelijk niveau en 15,2 procent op lokaal niveau. In 2018 stemden 11,5 procent van de kiezers op de nationale CDA, in de gemeente hadden we 15,3 procent van de stemmen.

Herkenbaar Onze kracht is dat we een herkenbare lijst hebben. Mensen die zich voor het CDA verkiesbaar stellen, zijn bekend in ons dorp. Ze zijn hier echt geworteld doordat ze actief zijn in de kerk en/of bij een vereniging. Dat vinden wij ook belangrijk, zo laten we zien dat we betrokken zijn bij Sliedrecht en ons steentje willen bijdragen. Het helpt ons ook: vanuit die samenkomsten heb je nauw contact met andere Sliedrechters. Zo hoor je waar mensen mee zitten en waar wij binnen de gemeenteraad mogelijk iets aan kunnen doen. Mensen weten ons te vinden en dat is heel fijn. We zoeken zelf ook mensen op om te vragen wat wij als partij voor hen kunnen betekenen. Voor het project Wilhelminakwartier zijn wij bijvoorbeeld bij mensen thuis geweest. De meeste Sliedrechters begrijpen dat er veranderingen moeten komen om onder meer de woningnood tegen te gaan. Alleen vinden Sliedrechters het wel belangrijk dat zij inspraak hebben in de uitwerking daarvan. Wij waarborgen dat en zorgen ervoor dat er actief naar hen geluisterd wordt.

Persoonlijk Dat brengt mij meteen op het volgende punt: binnen alle lokale politieke partijen is er schaarste, dus ook bij het CDA. Hierbij wil ik Sliedrechters oproepen om zich aan te sluiten bij een partij, in ons geval het liefst natuurlijk het CDA, om de fractie te versterken. De opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen is altijd lager dan voor de Tweede Kamer verkiezingen, maar het is wel heel erg belangrijk. Deze zaken gaan namelijk over wat er in jouw dorp allemaal gaat gebeuren. Ook kan je stemmen op iemand die je echt kent en deze persoon aanspreken in bijvoorbeeld de supermarkt. De betrokkenheid is van beide kanten daardoor groter. Je hebt niet veel nodig om deel uit te maken van een partij. Het enige aspect is tijd. Je bent twee tot drie avonden per week in touw. In het begin is dat wat minder en je kan erin groeien. Natuurlijk moet je ook betrokken zijn bij Sliedrecht, maar een opleiding of iets dergelijks speelt niet echt mee.

Inhoud Wat ik van mijzelf kan herinneren, is dat gemeenteraadsvergaderingen in eerste instantie ingewikkeld waren voor mij en soms ook lastig te volgen. Toch na een jaar meedraaien en actief luisteren, leer je dat. Een doel van de gemeenteraad is ook om iedereen te laten begrijpen wat er speelt. Laat dat je niet tegenhouden! Het gaat erom dat je een actieve bijdrage levert aan je gemeente en dat zelf heel leuk vindt om te doen! Weet je wat ik trouwens ook geleerd heb? Het gros van de onderwerpen zorgt voor weinig discussie. Als het gaat om onderhoud van gebouwen bijvoorbeeld, daar is niemand op tegen. Het gaat om andere zaken.

Verschil Als je kijkt naar onze campagne drie jaar geleden, dan hebben we ons gefocust op drie punten die wij erg belangrijk vinden. Het fietspad Craijensteijn, de Lijstertunnel en het Wilhelminakwartier. De Craijensteijn vind ik echt een project dat we met zijn allen gedaan hebben. Onze collega Vincent Prins deed hiervoor de woordvoering, maar we waren allemaal betrokken. We hebben op dat punt ons dorp beter gemaakt, want dit gaat gerealiseerd worden. Natuurlijk moet je geduld hebben, want deze verandering hebben we jaren geleden ingezet en moet nog plaatsvinden, maar het belangrijkste punt blijft: Sliedrecht veiliger maken en dat gebeurt hiermee. Ook het Wilhelminakwartier wordt doorgezet. Je kan niet alles binnenslepen, maar er zijn er manieren om wat moois van je dorp te maken! Wij willen een zeer herkenbare en diverse lijst en daar moeten we aan werken. Daarna gaan we met de mensen op die lijst, onze leden en Sliedrechters in gesprek over welke belangrijke punten we in de campagne mee gaan nemen. Tot slot gaan we de straat op om uit te leggen hoe we dit willen bereiken om zo Sliedrecht beter te maken. Zo weet de kiezer op woensdag 16 maart 2022 waar wij voor staan en wat ze van ons kunnen verwachten.

Aanmelden Heb jij zin om onze fractie te versterken? Stuur dan een e-mail naar fractie@cda-sliedrecht.nl om je aan te melden of voor meer informatie.”

Comments


RECENT
bottom of page