top of page

Fractievoorzitter bespreekt begroting 2022

‘Voor het CDA staan woningbouw, minder armoede en fietsbereikbaarheid voorop!’

Nu 2022 voor de deur staat, hoort daar voor de gemeente Sliedrecht ook een begroting bij. Deze wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Fractievoorzitter Frank Dunsbergen van de lokale Sliedrechtse afdeling CDA (afkorting voor Christen-Democratisch Appèl) vertelt hoe zijn politieke partij hierover denkt en welke keuzes achter de schermen zijn gemaakt.


SLIEDRECHT – ,,De begroting is afgelopen november behandeld in de gemeenteraad. Er staan een hoop belangrijke punten in. Zo is de begroting - ondanks de voorspellingen - grotendeels sluitend. Ook zijn er qua jeugdzorg en herverdeling van het gemeentefonds ontwikkelingen, maar er staat nog veel meer op planning. Er moeten bijvoorbeeld 2.500 duurzame woningen komen. Jongerencentrum Elektra, Sport- en Leisurecentrum De Lockhorst en het oude Raadhuis krijgen een opknapbeurt en er wordt in de lokale economie geïnvesteerd door diversiteit, innovatie, openbare ruimte, het bedrijventerrein, meer groen, de mogelijkheden om buiten te kunnen sporten, de promotie van het centrum, het nationaal Baggermuseum en het toeristisch havenfront. Voor ons als CDA fractie zijn drie pijlers belangrijk: woningbouw, minder armoede en de bereikbaarheid op de fiets. Deze speerpunten zijn niet alleen terug te vinden in de begroting, maar ook in onze verkiezingscampagne in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen die 16 maart plaatsvinden.

Woningbouw Wij pleiten ervoor dat er meer woningen in het midden en hoger segment worden gebouwd. Daarbij worden de starters niet vergeten. Mensen die door gezinsuitbreiding nu uit hun huis zijn gegroeid, blijven daar op dit moment wonen doordat er weinig huizen te koop zijn voor hun budget. Als we voor deze mensen huizen gaan bouwen, dan wordt de doorstroom weer op gang gebracht en kunnen starters ook makkelijker een plek in Sliedrecht vinden. Natuurlijk moeten wijken een goede afspiegeling zijn van de samenleving. Kijk bijvoorbeeld naar de nieuwe Staatsliedenbuurt. Hier staan huur- en koop woningen door elkaar en ook sociale huur wordt hier aangeboden. Dat streven wij uiteraard ook naar voor nieuwe wijken die worden gebouwd. Je ziet dat een wijk dan echt opbloeit, mensen elkaar helpen en er goed contact is tussen inwoners. Dat je voor elkaar zorgt wanneer dat nodig is, vinden we belangrijk.

Minder armoede Iedereen is het er denk ik wel mee eens dat armoede bestreden moet worden. Wij staan helemaal achter het plan ‘Sliedrecht Schuldenvrij’. Mensen met schulden hebben vaak verschillende schuldeisers achter zich aan. In dit project wil de gemeente de schulden van deze Sliedrechters opkopen en met die mensen een traject opzetten in de schuldhulpverlening. Wat je heel vaak ziet, is dat de jeugdzorg en andere vormen van zorg belangrijke gevolgen zijn van geldzorgen. Schulden zorgen voor stress, stress brengt gezondheidsklachten met zich mee, daardoor ontwikkel je een minder gezonde leefstijl, mensen kunnen obesitas of diabetes krijgen, maar ook een korter lontje en in sommige gevallen vindt er door alle ellende zelfs huiselijk geweld plaats. Wij geloven dat wanneer je de kern van de schulden aanpakt, er rust én perspectief wordt gecreëerd. Zo kunnen mensen werken aan de toekomst en zich daarop richten. Je bestrijdt zo niet alleen de armoede, maar ook worden kosten op lange termijn bespaard en deze mensen betalen, wanneer ze in een later stadium een baan hebben, ook belasting. Het is dus een investering in de Sliedrechters, maar ook in ons dorp zelf.

Bereikbaarheid fiets Duurzaamheid vinden wij erg belangrijk en het is tegenwoordig steeds makkelijker om te fietsen. Bijvoorbeeld op een elektrische fiets. Daarvoor moet het dorp ook een goede gelegenheid hebben zodat je sneller de fiets pakt. Het fietsenwegennet moet dus verbeterd worden. Neem bijvoorbeeld de voorbelasting op de Craijensteijn. Dat daar een goede fietsverbinding komt, stond ook in ons verkiezingsprogramma bijna vier jaar geleden. Wij zijn er trots op dat dit nu een feit wordt en dat het Sliedrecht beter maakt. Ook moet er meer rekening gehouden worden met de verschillende fietssnelheden. Op een elektrische fiets kan je een stuk sneller zijn dan op een fiets zonder trapondersteuning. Daarom lijkt het ons een goed idee dat er bredere fietspaden komen. Op deze manier moedig je mensen aan om de fiets te pakken en het is in alle opzichten een win-winsituatie. Je vermindert het autoverkeer, waardoor de lucht minder wordt vervuild en mensen bewegen meer. Vanuit hier kunnen we werken aan ons volgende speerpunt: waar je ook zit in Sliedrecht, binnen tien minuten kan je van de ene naar de andere kant van ons dorp fietsen.”

Comentários


RECENT
bottom of page