top of page

Belangrijke punten voor CDA in kadernota


Woningbouw, fietscomfort en financiën

Fractievoorzitter Frank Dunsbergen van de lokale Sliedrechtse afdeling CDA (afkorting voor Christen-Democratisch Appèl) ziet in de kadernota van 2022 dat wonen een belangrijk onderdeel is. Laat dat nou net een onderwerp zijn, dat samen met fietscomfort en financiën, een belangrijk speerpunt is van deze politieke partij.

,,Nog even terugkomend op het woord kadernota. De hele Sliedrechtse gemeenteraad stelt dit document jaarlijks op dat altijd gaat over het jaar dat direct volgt op het jaar waarin we nu leven. De onderwerpen waar wij als gemeente vooral mee te maken hebben, vind je daarin terug. We willen met alle partijen uit de raad afspraken vastleggen in de kadernota waar we het komende jaar extra op gaan letten. Daarna geven we dit aan het college van B&W (burgemeester en wethouders, red.). SLIEDRECHT - De begroting komt voort uit de kadernota. We bepalen dan hoeveel geld naar elk project gaat en hoe dat wordt uitgegeven. Aan het einde van het jaar hebben we de jaarrekening, waarin je ziet waaraan het geld daadwerkelijk is uitgegeven. Dit hele stuk wordt de planning and control cyclus genoemd.

Verdieping Als je kijkt naar de kadernota van 2022, dan zie je dat wonen nog steeds een belangrijk onderdeel is. De kadernota van 2021 had als ondertitel ‘Koers 2030’. De kadernota van aankomend jaar heeft als ondertitel ‘Koers vast vooruit’. De punten van vorig jaar dus zijn nog steeds relevant, maar er is ook een nieuw soort verdieping ontstaan. De punten die we vorig jaar hebben aangehaald, zijn zo goed en zo kwaad als het gaat in verwerking en daarom heeft de kadernota van 2022 een redelijke verdiepingsslag.

Woningbouw Er wordt een programma ruimtelijke verordening aangekondigd. Eind van dit kalenderjaar doet de gemeenteraad een voorstel om zowel ten zuiden als ten noorden van de spoorlijn huizen te bouwen. In het zuidelijke deel is dan de bedoeling dat bestaande huizen weggehaald worden en dat er nieuwe voor in de plaats komen. In het noordelijke deel willen we het weiland volbouwen zonder dat we een VINEX-locatie in de polder krijgen. Het moet een mooi buurtschap worden met sociale huurwoningen, duurdere koopwoningen en alles wat ertussen zit. Zo kan iedereen in Sliedrecht een plek vinden. Waarom deze manier van aanpak? Het moet niet zo zijn dat we aan de noordkant gaan bouwen en de zuidkant vergeten. Uiteindelijk willen we dat iedereen in Sliedrecht een mooi huis kan krijgen, ongeacht inkomen of leeftijd. Dat betekent dat je aan de zuidkant, zoals dat heet, kwaliteit moet toevoegen. Dit kan zomaar vijf jaar duren voordat de weg van willen, beginnen en opleveren is afgelegd. Neem bijvoorbeeld de professorenbuurt. Daar staan portiekflats met gras ertussen dat eigenlijk niet gebruikt wordt. Je zou er nieuwe huur- en koopwoningen kunnen bouwen en het groen met elkaar verbinden dat het verlengde van het park wordt. Zo heb je de zuidkant een stukje mooier gemaakt. Die balans vinden, is voor ons als CDA belangrijk.

Fietscomfort Het tweede belangrijke punt is het fietsen in Sliedrecht. Voor ons is dit misschien wel de belangrijkste aangezien het om het milieu gaat. Wij vinden dat fietsen het vervoersmiddel van de toekomst is. Ons doel is dat je binnen tien minuten vanuit je huis overal in Sliedrecht op de fiets moet komen. Dus fietsen moet comfortabeler gemaakt worden. Niet alleen met goede fietspaden, maar ook met een goede afvoer van het regenwater en straatverlichting bijvoorbeeld. Ook moet je op de plek van bestemming je fiets goed kunnen parkeren. We hebben onze wethouder van vervoer, CDA-collega Ton Spek, gevraagd om met werkgevers in gesprek te gaan over een experiment waarin zij een beveiligde fietsenstalling en oplaadpunten voor hun medewerkers organiseren. Mensen moeten natuurlijk zelf de keuze maken om de fiets te pakken, maar als CDA vinden wij dat de gemeente de taak heeft om dat wel zoveel en goed mogelijk te faciliteren.

Financiën In financieel opzicht gaat het momenteel wat minder goed met de gemeente. Dat komt deels de door de pandemie, maar vooral het effect van Corona op het sociale domein. We hebben als Sliedrecht zijnde een mooie spaarpot, maar deze moeten we wel gaan aanbreken. Doorgaan met de plannen realiseren, vinden wij een goed idee. Het moet gewoon gebeuren, vorig jaar is die koers al ingezet. Wij begrijpen ook dat we qua financiën scherp in de wind zeilen. Feit is nu dat we uitkomen op een tekort van 1,2 miljoen euro. Daar komen de onzekerheid, de crisis en zaken die op landelijk niveau bij de Rijksoverheid spelen bij. We begrijpen echt hoe het tekort is ontstaan, maar vinden het ook logisch om na de zomer snel met de gemeenteraad in gesprek te gaan over wat we gaan doen om dit probleem aan te pakken.

Gemeenschappelijk huis In de raadsvergadering van afgelopen maand heb ik deze zaken aan de kaak gesteld door een stuk voor te lezen van een speech van de paus over ons gemeenschappelijk huis. Dit past echt bij ons als CDA. Een Sliedrecht waarin we samen zijn, veilig zijn en onderhoud doen om het goed te houden. Dit principe van rentmeesterschap is één van de vier uitgangspunten van onze partij. Een goed rentmeester bewaart het goede en brengt dit ook verder.” Link Zie onderstaand document de integrale woordvoering van Frank Dunsbergen in de gemeenteraad.

210713 Woordvoering Kadernota 2022
.pdf
Download PDF • 162KB

Yorumlar


RECENT
bottom of page