top of page

'De oplossing voor de woningnood!'


Fractievoorzitter Frank Dunsbergen van de lokale Sliedrechtse partij CDA (afkorting voor Christen-Democratisch Appèl) is blij. ,,In de kadernota staat dat de gemeente Sliedrecht, uiteraard met behulp van de raad, gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om aan de noordkant van de A15 huizen te bouwen. Dat zal de woningnood deels oplossen.”

,,Laat ik bij het begin beginnen, de kadernota. Dit is een document dat jaarlijks door de hele Sliedrechtse gemeenteraad wordt opgesteld. Deze gaat altijd over het jaar dat direct volgt op het jaar waar wij nu in leven en gaat over alle onderwerpen waar wij als gemeente mee te maken hebben. Alle partijen uit de raad maken afspraken waar we het komende jaar extra op gaan letten en deze leggen we vast in de kadernota. Daarna geven we dit aan het college van B&W (burgemeester en wethouders, red.).

Vervolgens wordt de kadernota omgezet in een begroting. Dan gaan we aan die gemaakte afspraken echt geld hangen. Deze maand wordt de begroting voor het eerst besproken. We bepalen dan hoeveel geld naar elk project gaat en hoe dat wordt uitgegeven. Tot slot hebben we aan het einde van het jaar de jaarrekening. Daarin zien we daadwerkelijk waar het geld aan uit is gegeven. Dit hele stuk wordt de planning and control cyclus genoemd.

Uniek Deze kadernota is uniek, voor het eerst in de geschiedenis van ons dorp hebben we, als raad en college, een tienjarenplan gemaakt. Toch voeren we deze nog steeds stukje voor stukje uit, om te beginnen met de plannen voor 2021. Eén van de onderwerpen is de lokale woningnood oplossen. Het is de bedoeling dat er in het jaar 2040 2.500 extra woningen zijn bijgebouwd in Sliedrecht. Het gaat hierbij om allerlei soorten huizen, bijvoorbeeld voor starters, gezinnen en patiobungalows. Het is leuk dat we bedenken dat er 2.500 huizen bij moeten komen in Sliedrecht, maar dan moeten we ook nog beslissen waar deze moeten komen te staan én wat ons plan van aanpak wordt, rekening houdend met prioriteiten stellen. Vaak ontstaan er binnen de gemeenteraad flinke discussies wanneer de kadernota gemaakt wordt, dat was ook deze keer aan de orde op dit punt.

Heel veel, maar niet alle, partijen zijn voorstander van bouwen aan de noordkant van de A15. Wij als CDA staan hier helemaal achter en zijn ook blij dat het goed in de kadernota is gekomen. In 2018 stond dit punt weer in ons verkiesprogramma. We zijn al decennia voorstander hiervan. Het is leuk om te zien dat we, als gemeenteraad, door de tijd heen ook deze kant op bewegen. Natuurlijk zitten aan dit plan haken en ogen, maar tegelijk is het ook nodig dat er meer huizen komen.

Noord- en zuidkant We hebben nou eenmaal de komende jaren meer huizen, voor alle doelgroepen, nodig en bouwen aan de noordkant van Sliedrecht is in onze ogen een goed idee. Hoewel dit het groene hart van Sliedrecht is, kan je dat met een woonwijk nog steeds behouden vinden wij. De huizen zijn tegenwoordig goed geïsoleerd, zonder gasaansluiting en duurzaam, dus je kan er goed energie neutrale woningen van maken. Met veel groen in de wijk kan je deze plek groen houden en tegelijk voor iedereen wat bieden. Er zou daar plek zijn voor 1.250 huizen.

De andere helft van de geplande huizen zien wij graag aan de zuidkant van A15 komen in de vorm van wijkvernieuwing, zoals ook bij de Staatsliedenbuurt is gebeurd. Dat is het plan dat het college gepresenteerd heeft. Voor ons komt dan de professorenbuurt in aanmerking. Momenteel is Sliedrecht heel erg verdeeld in west en oost. Dat zie je onder meer terug in de spoorlijn, de wegen en de rivier. Gekscherend zou je kunnen zeggen dat Sliedrecht lijkt op de Italiaanse ovenschotel lasagne. Sliedrecht ligt ook met dunne plakjes op elkaar, denk daarbij aan de industrie, het groen, wonen, water en sport. Oost en west verbindingen hebben we al, dus Sliedrecht is gebaat bij noord- en zuid verbindingen vinden wij. En niet alleen wij gelukkig: ook het college en veel andere partijen in de raad.

Lijstertunnel Als je dan toch huizen gaat bouwen aan de noordkant van de A15 en de zuidkant deels gaat vernieuwen, dan moet je er ook voor zorgen dat mensen naar het centrum van Sliedrecht kunnen. Op dit moment kan dat vanuit de noordkant natuurlijk via de dijk en de Stationsweg. Toch is er een nieuwe weg nodig om de barrière tussen noord- en zuid meer te verbreken en het verkeer zo beter te laten verspreiden. Daarom hebben wij twee jaar geleden ook de Lijstertunnel in onze plannen opgenomen. Dit moet een tunnel worden onder de A15 die uitkomt op de Lijsterweg zodat je ongeveer in het midden van Sliedrecht een goede verbinding hebt vanuit het huidige woongedeelte naar het sportgedeelte, het station en de bedrijvigheid.

Plannen In september hebben we, als raad en college, met zijn allen afspraken gemaakt over hoe we dit plan gaan vormgeven. Allereerst gaat het college om de tafel met woningcoöperatie Tablis om te onderzoeken wat de haalbaarheid van de gemaakte plannen is en wat eventuele alternatieven zijn. Ook gaat het bijvoorbeeld in gesprek met de provincie Zuid-Holland en met projectontwikkelaars om te vragen wat zij voor ons kunnen betekenen.

Hoewel het dus nog even op zich laat wachten voordat mensen daadwerkelijk in één van die 2.500 nieuwe huizen wonen, zijn wij op dit moment zeker te spreken over hoe dit project nu gaat. Die tevredenheid wil ik graag, namens de hele CDA fractie, uitspreken. Onze droom, dat we de komende jaren de woningnood gaan oplossen in Sliedrecht en daarmee ons dorp een stukje mooier maken, komt steeds dichterbij. De noodzaak wordt meer ingezien en daar is de hele gemeenteraad het mee eens. Dat is een zeer goed begin!”

RECENT
bottom of page