top of page

Sliedrecht in 2030

Allereerst wens ik iedereen sterkte toe door de noodzakelijke beperkingen rond corona, ingrijpend voor gezinnen, werk, sport, zorg of welke andere omstandigheid. Blijf solidair voor en met elkaar.

Nu naar Koers 2030 voor Sliedrecht. Hoe gaan we nu verder met de woningbouw in ons dichtbebouwde dorp. Er is uitgerekend dat hier voor de komende jaren 2500 nieuwe woningen nodig zijn. Woningschaarste is funest voor iedereen en zeker voor de jonge generatie.

Het watertorenterrein geeft nog mogelijkheden en nog een paar andere kleinere plekken, maar dan is het op. Je moet er niet aan denken dat elk stukje grond en pleintje volgebouwd wordt. Het college heeft daarom een toekomstvisie in Koers 2030 voorgelegd aan de raad. Daarin heeft woningbouw hoge prioriteit. Hierin als doel 1250 woningen te zuiden en 1250 woningen ten noorden van de spoorlijn te bouwen.

De raadsvergadering van 29 september j.l. mag wel historisch genoemd worden, omdat de raad deze koers in grote meerderheid heeft aangenomen. Een duidelijke stip aan de horizon. Er kunnen nu plannen ontwikkeld worden om vorm te geven aan deze koers en waar rekening wordt gehouden met ingebrachte woonwensen.

Er is in Sliedrecht veel werk aan de winkel. We moeten aan de slag met energie, recreatie en water. En er is daadkracht vereist voor de afronding van bestaande projecten, zoals het BW-plein en de plek voor de voetbal. Sliedrecht heeft groei nodig en daar horen woningen bij. Groei is geen vies woord maar gewoon nodig als we onze scholen, winkels en verenigingen draaiende willen houden. En ook als we bedrijven en werkgelegenheid willen behouden.

Het CDA heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat woningen bouwen ten noorden van de spoorlijn op den duur nodig is. Niet om tot Wijngaarden vol te bouwen, maar gewoon gebruik maken van de rafelranden grasland langs de spoorlijn.

Het CDA gelooft in de uitgezette koers, zodat Sliedrecht in 2030 nog steeds een aantrekkelijk dorp is voor jong en oud. Een dorp waar plek is voor iedereen. De koers is bepaald, de raderen draaien. Als raad moeten we zorgen dat daar geen baggerzand in gestrooid wordt.

Joop de Vries, CDA burgerraadslid

RECENT
bottom of page