top of page

Craijensteijn wordt veiliger en groener

Al jaren voelen fietsers zich onveilig op het fietspad van de Craijensteijn. Daarom wordt deze belangrijke weg aangepakt.

In de vergadering van 21 april 2020 blikte raadslid Vincent Prins terug op de raadsvergadering van 11 april 2017. Drie jaar geleden vroeg het CDA al om een snelle aanpak van de Craijensteijn. Vanuit de klankbordgroep en omwonenden kwamen aanvullende wensen. Het CDA is blij met de inbreng van de bewoners. Straks wordt er geluidsarm asfalt aangelegd. Ook komt er meer groen. De zebrapaden op de Craijensteijn krijgen allemaal een middengeleider, zodat voetgangers veilig kunnen oversteken. Tussen het fietspad en de weg komt een strook van minstens een meter breed. Naar verwachting is het project eind 2021 gereed.

Van het CDA mag snel worden gestart met de verbetering van de Craijensteijn. Prins: “Of je nu woont in de Dorlandsweer, of chauffeur bent bij Qbuzz, of vanuit Baanhoek-West naar het centrum fietst, met het nieuwe plan gaat iedereen erop vooruit.”

RECENT
bottom of page