top of page

Veiligheidsbeleid in Sliedrecht kan beter

Burgerraadslid Joop de Vries mist belangrijke onderwerpen in de nota over het integraal veiligheidsbeleid 2019-2022. "Waarom is de veiligheid van ouderen niet specifiek opgenomen?" Het CDA wil voor deze groep extra aandacht van de politie en de gemeente. De Vries wil dat ouderen in Sliedrecht veilig kunnen pinnen.

Ook overlast door jongeren wordt niet genoemd in de nieuwe veiligheidsnota. In de vorige nota (2014-2018) was het verminderen van jeugdoverlast nog prioriteit. Is het niet belangrijk meer? De Vries wil graag een reactie van het college.

Namens het CDA heeft Joop de Vries complimenten voor de vrijwilligers die zich elke week inzetten voor buurtpreventie en het zakkenrollersteam. "Zij vormen een onderdeel van de veiligheidsketen." Hij wil dat zij voldoende door de gemeente worden gesteund om hun taken uit te voeren.

Het CDA wil meer aandacht voor woonoverlast. Dagelijkse overlast door woongedrag is zeer hinderlijk. De woningbouwcoöperatie moet van het CDA als eerste in actie komen. De Vries vindt dat de bal nu te veel bij de gemeente ligt. Dat moet anders. "Als verhuurder kun je op grond van het huurcontract een uitzettingsprocedure beginnen."

Tot slot vraagt De Vries om privacy van degene die een onveilige situatie meldt. Nu is anoniem melden alleen mogelijk bij Meld Misdaad Anoniem. Bij andere meldingen niet. Het CDA wil dat dit verandert. Er mag geen belemmering zijn om een melding te doen. Aan het college is gevraagd of dit kan worden geregeld. Met elkaar kunnen we Sliedrecht veiliger maken.

RECENT
bottom of page