top of page

Zwarte of rode cijfers?

Heeft u wel eens van de meicirculaire gehoord? Ik vermoed van niet… Deze “circulaire” brief informeert alle gemeentes of er nog in het lopende jaar, dus 2019, geld bijkrijgen of niet. Voor veel gemeentes is dit een spannend moment, want dan kan de eerste “balans” worden opgemaakt. Stevenen we af op zwarte of op rode cijfers?

Vorige week is de jaarrekening in Sliedrecht verstuurd. Dan wordt boekhoudkundig het jaar, in dit geval 2018 afgesloten en zien we dus daadwerkelijk of het zwarte of rode cijfers zijn. Jammer genoeg zijn het rode cijfers, sinds jaren! We zijn in Sliedrecht €457.000 te kort gekomen. Betekent deze tegenvaller dat de gemeente heeft liggen slapen? Zelf vind ik van niet. Kijk eens om u heen wat er wel gebeurt.

Maar waarom dan €457.000 tekort? Eén van de hoofdpijndossiers betreft de jeugdhulp. Wat is dat dan precies; jeugdhulp? Jeugdhulp omvat alle vormen van hulp en ondersteuning, variërend van licht ambulant tot en met zeer intensieve gespecialiseerde zorg voor jongeren tot 18 jaar. De gemeente is hiervoor financieel verantwoordelijk, maar de uitvoering ligt bij de DG&J.

Omdat het over zoveel geld gaat werkt de gemeente Sliedrecht met nog negen gemeentes samen. Zo kunnen we elkaar helpen als één gemeente te maken krijgt met bijvoorbeeld een vakantie/familiedrama. Wat misschien wel €250.000 per jaar kost. Dat kan een gemeente letterlijk de kop kosten.

Nu lopen de kosten bij DG&J ook de pan uit. Als gemeente zijn we hier eigenaar van en dat heeft in het afgelopen jaar betekend dat we extra geld moesten stoppen in deze organisatie. En de toekomst belooft niet veel goeds. Aan ons (de politiek) nu de vraag; moet alles vergoed worden (en moet Den Haag dat betalen) of gaan we herstructureren (o.a. bezuinigen, efficiënter werken etc) Aan u de vraag. Zwarte of rode cijfers?

RECENT
bottom of page