top of page

Voetbalvereniging in Sliedrecht Buiten

Raadslid Rens den Besten hoopt dat er snel voortgang geboekt mag worden als het gaat om de nieuwe locatie van VV Sliedrecht. Er zijn plannen om de voetbalvereniging te verhuizen naar Sliedrecht Buiten (de naam van het voormalig Recreatief Knooppunt). Aangezien hier meerdere partijen bij betrokken zijn, kan het realiseren ervan even duren.

"Door mijn werk in de raad ben ik regelmatig bij de voetbalvereniging over de vloer geweest en heb ik gezien hoe het eraan toe gaat. Het is een hele welwillende club, die graag aan hun toekomst wil bouwen. Mijn mening is dat ik voor de 1.200 leden mijn kop boven het maaiveld moet steken. Het is immers de grootste sportvereniging van ons dorp. Tijdens mijn bezoeken zag ik bijvoorbeeld dat de panden van de kleedkamers en kantine aan vervanging toe zijn.

Momenteel vinden er wel onderhoudswerkzaamheden plaats wanneer nodig, maar eigenlijk wacht de voetbalvereniging op hun verhuizing, hemelsbreed zo’n tweehonderd meter verder aan de andere kant van het spoor. Als het aan de club ligt, dan wordt dit hun nieuwe plek. Zij zijn alleen niet de enige die daarover gaan. De gemeenteraad, provincie en de boeren van wie het land is moeten het bestemmingsplan goedkeuren en daarna kan er nog officieel bezwaar worden gemaakt. Hoe dan ook: ik zie voordelen in dit idee.

Op de huidige plek van VV Sliedrecht kan dan bedrijventerrein komen, Stationpark 3. Met meer bedrijvigheid wordt Sliedrecht in het algemeen ook aantrekkelijker, dat is gunstig. De grond van waar nu het voetballen plaatsvindt, kan de gemeente voor een goede prijs verhuren of verkopen, waardoor het realiseren van Sliedrecht Buiten mede mogelijk gemaakt kan worden. De voetbalvereniging kan dan inderdaad over het spoor heen naar de nieuwe locatie. Hun gebied is vanaf het begin van de helling tot zeven sloten verder. Ook is het de bedoeling dat daar een plek komt waar de gemeente water kan opslaan en mensen in het groen kunnen recreëren. Ik gun het hen dat er schot in de zaak komt. Zij wachten hier al jaren op, maar de kosten lopen voor hen alleen maar op. Zo hebben zij bijvoorbeeld een lening om de bouw van de nieuwe kantine te financieren. Tot nu toe is er alleen maar afgelost en rente betaald, alleen is er nog niets gerealiseerd. Daarbij komen natuurlijk nog de kosten voor onderhoud van de huidige locatie. De gemeente draagt hier momenteel ook financieel aan bij, maar dat houdt ook op een bepaald moment op. En dan? De voetbalvereniging krijgt dan alleen maar meer kosten voor een project dat nog niet eens realiseerbaar is.

Ik hoop dat de club zijn nieuwe deuren in de zomer van 2020 kan openen, maar weet tegelijk dat een jaar later een realistischer doel is. Al moet daar nog veel werk voor verzet worden.”

RECENT
bottom of page