top of page

Moeten we de waterbus voortaan opbellen?

Het CDA Sliedrecht maakt zich zorgen over de toekomst van de waterbus van en naar Sliedrecht. Dit naar aanleiding van het voorstel om de vervoerder in de toekomst alleen langs te laten komen op aanvraag. Hoe ziet het er in de toekomst uit voor de waterbus in Sliedrecht?

In het Sliedrechtse coalitieakkoord staat dat Sliedrecht goed bereikbaar is per openbaar vervoer. In het akkoord is de coalitie er duidelijk over: "Dat willen we zo houden en verbeteren."

In het definitieve programma van eisen voor de aanbesteding staat dat Sliedrecht een van de gemeenten is die "in ieder geval verplicht moeten worden bediend door de vervoerder". Dat is mooi, maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Papendrecht en Dordrecht mag de nieuwe vervoerder in Sliedrecht vraaggericht personenvervoer over water aanbieden. De huidige waterbusdienstregeling in Sliedrecht verandert dan in... een belbootje.

Vanuit de regio Drechtsteden is gereageerd op het provinciale idee voor een waterbus op aanvraag. Het volledig inzetten op vraagafhankelijk vervoer over water is volgens de Drechtsteden "een risico voor de herkenbaarheid en de bruikbaarheid van het product". De Sliedrechtse CDA-fractie is het hiermee eens. Sliedrecht heeft in de komende jaren behoefte aan een betrouwbare waterbusdienstregeling die zekerheid biedt aan onze inwoners en aan recreanten.

In de reactie van de Drechtsteden is een compromis voorgesteld: minimaal twee reguliere afvaarten naar Dordrecht in de ochtend- en avondspits. De CDA-fractie vindt dit een erg mager tegenvoorstel.

Raadslid Vincent Prins stelde hierover een aantal vragen aan de raad waar hij binnenkort een antwoord op terug mag verwachten. Het CDA zou graag zien dat de waterbus nog steeds een makkelijk te gebruiken vervoersmiddel blijft voor de Sliedrechtse inwoner.

RECENT
bottom of page