top of page

CDA stelt vragen over nieuwe vestiging ziekenhuis

Het CDA maakt zich zorgen over de nieuwe vestiging van het ziekenhuis in Sliedrecht. Afgelopen vrijdag maakte de Raad van Bestuur bekend dat de voorgestelde parkeeroplossingen van de gemeente ontoereikend en onacceptabel zouden zijn. CDA’er Vincent Prins om deze reden vragen stellen aan het college.

De huidige / oude locatie van het Albert Schweitzer Ziekenhuis (© Jeroen Vlot)

Het CDA wil het ziekenhuis in Sliedrecht behouden. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat het ziekenhuis goed bereikbaar is. Het is een feit dat veel patiënten met de auto naar het ziekenhuis moeten komen of moeten worden gebracht.

Het is de bedoeling om het nieuwe ziekenhuis in de eerste helft van 2019 te openen. Direct na de zomer moet daarom al worden gestart met de benodigde verbouwingen. Volgens de Raad van Bestuur is dit niet mogelijk en zelfs niet toegestaan op het moment dat het parkeren nog niet geregeld is. Het CDA Sliedrecht hoopt echter wel dat er wordt voorkomen dat hierdoor het ziekenhuis tijdelijk of definitief uit Sliedrecht verdwijnt.

Namens de CDA-fractie heeft Vincent Prins de volgende vragen aan het college:

1. Welke toezeggingen heeft het college in de afgelopen jaren gedaan aan het Albert Schweitzerziekenhuis over het aanbieden van voldoende parkeergelegenheid voor patiënten bij de nieuwe locatie van het ziekenhuis?

2. Zijn deze toezeggingen schriftelijk vastgelegd? Zo ja, wil het college die toezeggingen dan zo spoedig mogelijk naar de gemeenteraad sturen?

3. Waarom heeft het college in juni aan het Albert Schweitzerziekenhuis meegedeeld dat de gemeente Sliedrecht nabij de nieuwe locatie niet voldoende parkeerplaatsen wil aanbieden voor patiënten?

4. Hoe reëel is het volgens het college dat het ziekenhuis tijdelijk of definitief uit Sliedrecht verdwijnt als er onvoldoende parkeerplaatsen komen?

5. Is het college bereid om voor het einde van het komende zomerreces afspraken te maken met het Albert Schweitzerziekenhuis over voldoende gratis parkeergelegenheid nabij de nieuwe locatie, zodat het ziekenhuis in Sliedrecht kan blijven?

RECENT
bottom of page