top of page

CDA gaat voor de Lijstertunnel

Januari 2018

Ziet u het voor zich? Een tunnel die, via het verlengde van de Lijsterweg, Sliedrecht beter moet gaan verbinden met de noordkant van de A15. Hierdoor zou het makkelijker moeten worden om bijvoorbeeld naar de plaatselijke voetbalvereniging te fietsen, maar daarnaast brengt deze tunnel nog veel meer voordelen met het oog op de toekomst met zich mee.

De locatie van de eventuele 'Lijstertunnel' volgens het CDA © RPAS Peter Donk / Sliedrecht24

Het beter en makkelijker bereiken van het noorden is dus een logische gevolg. Het CDA Sliedrecht vindt het dan ook belangrijk om de sportverenigingen meer bij het dorp te betrekken. Maar ook als er wordt gekeken naar de aanleg van het toekomstig recreatief knooppunt en een nieuwe locatie voor een begraafplaats, is een goede verbinding tussen noord en zuid een pre. Zeker voor inwoners die bijvoorbeeld minder goed te been zijn en hierdoor toch aan de andere kant van de snelweg kunnen komen, zonder te veel gedoe.

En niet alleen het verkleinen van de afstand in tijd en kilometers zijn een groot voordeel. De Lijstertunnel zou namelijk ook heel erg helpen met het ontlasten van alle hoofdwegen in het dorp. Raadslid Vincent Prins: "De Stationsweg is één van onze drukste wegen. Door het aanleggen van een tunnel, en dus een extra aanrijroute van noord naar zuid of andersom, zou de verkeersdrukte veel meer worden gespreid en wordt het een stuk makkelijker om in of uit het dorp te komen."

Bestaande plannen verbreden A15

Het CDA Sliedrecht ziet goede mogelijkheden om de Lijstertunnel in uitvoering te laten samenwerken met de plannen voor de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost. In het ontwerptracébesluit staat dat er marges zijn om af te wijken van het voorgestelde ontwerp. Hierdoor zou de partij graag zien dat de snelweg wordt verhoogd i.v.m. het CDA-idee voor de aanleg van de Lijstertunnel. De weg mag na de verbreding maximaal 1 meter hoger worden en 2 meter verder naar het noorden of het zuiden liggen.

Zaterdag 20 januari zijn er al door CDA-fractievoorzitter Ton Spek vragen ingediend bij het college om dit in de besluitvorming mee te nemen. Als er in de toekomst voldoende draagvlak is voor de aanleg van de Lijstertunnel, komt het volgens het CDA Sliedrecht beter uit wanneer de A15 iets hoger ligt, omdat de tunnel dan korter en dus veel goedkoper wordt. Spek: “De meeste inwoners van Sliedrecht wonen ten zuiden van de A15. Als de A15 tijdens de verbreding wordt opgeschoven naar het noorden, krijgen de inwoners meer lucht. De afstand tot de woningen wordt dan groter en er komt ten zuiden van de A15 meer ruimte voor bijvoorbeeld groen.”

Volgens het CDA Sliedrecht blijft het voornamelijk van belang dat de inwoners van Sliedrecht dit zien zitten en hier de vruchten van kunnen plukken. Een viaduct als alternatief ziet de partij bijvoorbeeld niet zitten omdat dit veel meer invloed heeft op het aanzicht in de omgeving en omwonenden hier dan ook alleen maar hinder van zullen ondervinden.

Plattegrond overzicht 'Lijstertunnel' © Jeroen Vlot

RECENT
bottom of page