top of page

CDA ziet graag uitbreiding fietsenstalling station Baanhoek

Raadslid Vincent Prins heeft vanochtend vragen gesteld aan het college over een eventuele uitbreiding van de fietsenstalling van station Baanhoek. De partij zou graag zien dat er meer ruimte voor fietsen komt omdat de stalling op dit moment al duidelijk te klein is en dit probleem in de toekomst naar verwachting alleen maar groter zal worden.

De nu al overvolle fietsenstalling © Vincent Prins

De CDA-fractie is blij met het succes van station Sliedrecht Baanhoek. Steeds meer reizigers weten het station te vinden. Keerzijde van dit succes is dat de fietsenstallingen niet zijn berekend op het aantal reizigers. Veel fietsen passen niet onder de overkapping van de stallingen. Dit probleem wordt naar verwachting groter. In Sliedrecht en Papendrecht worden nog meer huizen gebouwd. Dat leidt tot een toename van reizigers op de Merwedelingelijn.

In de Begroting 2018 staat over de Merwedelingelijn: “De doelen voor de gemeente Sliedrecht zijn bereikt.” Of het college daarmee ook de doelen voor fietsparkeren bedoelt, is niet duidelijk.

Volgens het bestemmingsplan Baanhoek-West (2013) is station Sliedrecht Baanhoek een belangrijk regionaal “OV-knooppunt”. Deze term is helaas niet teruggekomen in het bestemmingsplan Woongebied (2016), maar de CDA-fractie vindt station Sliedrecht Baanhoek nog steeds een belangrijk OV-knooppunt.

In het Regeerakkoord 2017-2021 van het kabinet Rutte-III staat dat het kabinet eenmalig 100 miljoen euro uittrekt voor “cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten”. Nu er aan de ene kant een capaciteitsprobleem is en er aan de andere kant extra geld beschikbaar komt voor OV-knooppunten, lijkt dit de CDA-fractie een ideaal moment om snel in actie te komen. "Het zou namelijk jammer zijn als mensen dan maar de auto naar het station pakken vanwege een te volle fietsenstalling. Investeren in een fietsenstalling is investeren in een duurzame samenleving", aldus raadslid Vincent Prins.

RECENT
bottom of page