top of page

"Stop met voorbereiding Kerkbuurt-Oost"

Namens het CDA Sliedrecht roept raadslid Vincent Prins het college op om te stoppen met de voorbereidingen omtrent het plan autoverkeer op Kerkbuurt-Oost. Middels een brief vraagt hij de leden om te wachten met de uitvoering en vooral te luisteren naar de omgeving.

Kerkbuurt Oost © Annechien Baan Hofman Op 22 november 2016 stemden de raadsleden van SGP-ChristenUnie, VVD en PRO Sliedrecht in met het besluit om de Kerkbuurt-Oost open te stellen voor autoverkeer, terwijl er geen draagvlak bleek te zijn en de omwonenden en ondernemers vooral hun bezwaar maakten tegen dit dure plan. Het CDA pleitte er toen al voor om te luisteren naar de inwoners omdat het plan niet simpelweg niet werd ondersteund. De woordvoering daarvan is hier te vinden. "Het is opmerkelijk om te constateren dat u kennelijk naar iedereen wilt luisteren, behalve naar mensen die bezwaar hebben tegen uw plannen." Pasgeleden nog was de CDA-fractie verbluft over wat het college op 26 juli 2017 antwoordde op de vraag waarom zij, in tegenstelling tot wat in het raadsprogramma staat, niet luistert naar de wensen en behoeften van bewoners en bedrijven. Het college antwoorde hierop als volgt: “In dit geval heeft besluitvorming al plaatsgevonden en is het raadsprogramma niet meer van toepassing.” Dit antwoord riep veel verbazing op bij raadslid Vincent Prins: "Het is opmerkelijk om te constateren dat u kennelijk naar iedereen wilt luisteren, behalve naar mensen die bezwaar hebben tegen uw plannen." Vincent Prins sluit de brief af met een tweede kans voor het college en doet op hen het volgende beroep: Als u uw bovenstaande opmerking van 26 juli 2017 anders bedoelde en u werkelijk zo dienstbaar wilt zijn als in het raadsprogramma staat, neem dan de zorgen van omwonenden en ondernemers serieus. Wacht op de uitkomsten van de aangekondigde juridische procedures, voordat u de Kerkbuurt-Oost gaat herinrichten. Op 29 augustus 2017 neemt u een besluit over het advies van de bezwarencommissie. Namens de CDA-fractie doe ik nu het volgende beroep op u: 'Luister naar de omgeving, stop met de voorbereiding en wacht met de uitvoering! Ik vertrouw erop dat u dit advies van het CDA zult meewegen in de besluitvorming.

RECENT
bottom of page