top of page

CDA wil 'Lijstertunnel'

“Oost, west, thuis best, maar met noord-zuid kijken we pas echt vooruit!” Deze opvallende uitspraak deed raadslid Vincent Prins tijdens de oordeelsvormende vergadering op 28 maart 2017. Wat bedoelde hij er eigenlijk mee?

Een nieuwe oost-westverbinding hoeft er van het CDA niet te komen. Autoverkeer over de Tiendweg is een slecht idee. Dat leidt alleen tot meer sluipverkeer. Prins: “Sluipverkeer moeten we niet gaan promoten.” In plaats daarvan wil het CDA een nieuwe noord-zuidverbinding. Hiermee wordt het verkeer beter gespreid over de in- en uitgangen van Sliedrecht. De overlast door geluid, trillingen en fijnstof op de Stationsweg neemt dan af. Bovendien hebben we zo een extra evacuatieroute wanneer er een grote calamiteit plaatsvindt in Sliedrecht. Het CDA heeft gevraagd om een onderzoek naar de Lijstertunnel. Daarmee bedoelen we een tunnel voor verkeer vanaf de Lijsterweg (onder de A15 door) naar de Sportlaan en voor fietsers zelfs nog verder (onder het spoor door) tot in het Recreatief Knooppunt. Na het verplaatsen van de voetbalvelden moeten we daar veilig naartoe kunnen rijden per fiets of per scootmobiel. Een viaduct zien we niet zitten. Bij een viaduct krijgen fietsers steilere (of langere) hellingen. En omwonenden zitten ook niet te wachten op een viaduct voor hun raam. Daarom willen we graag een onderzoek naar de Lijstertunnel.

RECENT
bottom of page