top of page

"Drugsgebruik jongeren moet teruggedrongen worden"

Het CDA kan zich voor een groot gedeelte vinden in het preventie- en handhavingsplan van drugs voor de periode 2017-2018. Het CDA heeft net als het college niet de illussie dat we het drugsgebruik in Sliedrecht in zijn geheel kunnen limiteren. Maar het terugdringen ervan moet wel het doel zijn. Het CDA vindt het vooral zeer belangrijk dat er heel veel aandacht komt naar effectieve preventiemaatregelen bij jongeren beneden de 18 jaar. Woordvoerder Joop de Vries noemde het dinsdag in het debat behoorlijk verontrustend dat 1 procent van de 12-13 jarigen weleens drugs gebruikt. Dit loopt zelfs verder op naar 8 procent bij 14-15 jarigen, en zo’n 13 procent bij jongeren ouder dan 18 jaar. Het is duidelijk dat door jongeren op verschillende plaatsen in Sliedrecht drugs worden gebruikt. Op Sliedrecht24 werd door een inzender zelfs de plaatsen genoemd. Om hen te benaderen is zeker meer uren ambulant jongerenwerk nodig. Het CDA ziet hier een duidelijke rol weggelegd voor een combinatiefunctionaris die verbonden aan het het jeugdteam samenwerkt met de jongerenwerkers van het SOJS.

Jongerenpand Elektra © Annechien Baan Hofman Gedoogbeleid Elektra Het CDA noemt ook dat het een verkeerd signaal is naar jongeren dat in Elektra soft drugs gebruikt mogen worden. Bovendien schaadt het ook de beeldvorming rond het jongerencentrum. Wij hebben meermaals vernomen dat ouders daarom hun kinderen weghouden van Elektra en dat doet alle aktiviteiten tekort en dat is jammer. Het CDA is tegen het gedoogbeleid en steunt het voorstel van het college. Coffeeshops Landelijk is het CDA voor het terugdringen van het aantal coffeeshop. Voor ons als lokale CDA partij geldt dit ook. Wat ons betreft mag de coffeeshop gesloten worden maar wij begrijpen dat er regionaal hierover afspraken gemaakt zijn. Er is door het gemeentebestuur wel een duidelijk coffeeshop beleid vastgesteld waarin ook controles worden voorgeschreven. Wij zouden graag zien dat de controles op verschillende dagen en tijden worden uitgevoerd en wel op tijden dat er veel kopersbezoek is bij de coffeeshop. Dan krijgen we ook een duidelijker beeld. Het CDA steunt het voorstel om maximaal 1 gram te verkopen, zodat doorverkoop geminimaliseerd wordt.

RECENT
bottom of page