top of page

De koe bij de horens vatten

De Nederlandse taal kent vele uitdrukkingen waar dieren in genoemd worden, zo trots als een pauw is er één van. Maar bijvoorbeeld ook zo sluw als een vos, in de aap gelogeerd zijn of de kip met de gouden eieren slachten. Zo maar een paar uitspraken die eveneens zouden kunnen slaan op de discussie over Kerkbuurt-Oost. Over het paard getild zijn, die past er ook nog wel bij, want zowel de gemeenteraad als de media werd zogezegd geleid door schijn..

Is die suggestie niet wat hooghartig?! Schijn of geen schijn, het is werkelijkheid dat de winkeliers van Kerkbuurt-Oost duidelijk tegenstanders zijn. Winkeliers die recht van spreken hebben, omdat hun 'boterham' ermee gemoeid is. Maar blijkbaar bestaan zij niet?! En moest er druk vanuit het college worden uitgeoefend om het plan alsnog doorgang te laten vinden?! Dat laatste lijkt mij aannemelijk. Het plan met Kerkbuurt-Oost moest doorgaan, ondanks dat er een duidelijk tegengeluid van de winkeliers en omwonenden was. Het plan gaat dan ook door, dankzij de eenzame stem van een gemeenteraadslid. Deze eenzame stem wordt door ons 'de truc van Pro' genoemd. Gehaaid. Ik geef toe, dit suggererend is enerzijds ook wat hooghartig, anderzijds is het mijns inziens de hoogste tijd dat wij de koe bij de horens vatten.

Rens den Besten

RECENT
bottom of page