top of page

Communiceren voor dummies

Een wijs man zei eens tegen mij: "Communicatie begint met goed luisteren." Voor mij gaf zijn uitspraak stof tot nadenken. Communiceren begint toch bij het uitspreken/zenden van een boodschap? Het luisteren/ontvangen komt toch pas later? Om meer duidelijkheid te krijgen over dit onderwerp, ben ik wat research gaan doen. Grappig genoeg kwam naar voren dat mijn visie niet eens zou raar was. Blijkbaar is inderdaad sprake van communicatie als een zender een boodschap zendt naar een ontvanger. Toch draaide die wijze man het om. Hij zei dat je eerst moet ontvangen, daarna ga je pas zenden. Klaarblijkelijk vond hij dat sprake is van communicatie als een ontvanger een boodschap ontvangt van een zender.

Als ik terugkijk op het afgelopen raadsjaar, ben ik beter gaan begrijpen wat die wijze man bedoelde. Zeker met alle gevoelige kwesties die aan de orde zijn geweest in de gemeenteraad. Ik denk daarbij aan onderwerpen als de vernieuwing van het Winklerplein, het regelen van een bootjeshelling en uiteraard de revitalisering van de Kerkbuurt. Stuk voor stuk onderwerpen die aardig wat reuring hebben gebracht in ons dorp. Én stuk voor stuk onderwerpen die voor de betrokkenen een stuk plezieriger waren geweest als de communicatie wat soepeler was verlopen. Als men eerst was gaan luisteren/ontvangen in plaats van spreken/zenden. Dat had ervoor gezorgd dat de gesprekken constructief zouden zijn in plaats van afbrekend. Hopelijk was de temperatuur rond die thema's dan ook minder hoog opgelopen.

Communiceren… het blijft lastig. Toch hoeft het niet moeilijk te zijn. Een wijs man zei eens tegen mij: "Communicatie begint met goed luisteren." Ik stel voor dat we daar nu eens mee beginnen.

Frank Dunsbergen

RECENT
bottom of page