top of page

CDA Sliedrecht blij met plannen verbreding A15

CDA Sliedrecht is blij met het standpunt van het Rijk en de regio over de extra rijstrook die er komt tussen Papendrecht en Sliedrecht. Rijk en regio hebben de voorkeur voor een volwaardige derde rijstrook. Tot voor kort was het plan om slechts een spitsstrook aan te leggen. Een spitsstrook is smaller. Bij een spitsstrook is er meer kans op storingen, omdat een spitsstrook dicht moet als een of meer camera’s niet werken.

Voor de maatregelen tussen Papendrecht en Sliedrecht (weefvak op noordbaan en extra rijstrook op zuidbaan) is een budget beschikbaar van 8,2 miljoen euro. Het Rijk betaalt 50%, de provincie Zuid-Holland 40% en de Drechtsteden 10%. Als de geplande spitsstrook op de zuidbaan een volwaardige rijstrook wordt, is in totaal 15,4 miljoen euro nodig. Over de verdeling van het extra benodigde budget moeten nog afspraken worden gemaakt. De Sliedrechtse CDA-fractie is blij over de plannen, omdat deze een positief effect hebben op de economie. Bovendien betekent minder files ook minder luchtverontreiniging in Sliedrecht. We blijven aandringen op een volledige verbreding van de A15 tot en met Gorinchem. Dit zien we als een eerste stap in de goede richting.

RECENT
bottom of page