top of page

Communicatie over hitte

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) biedt ondersteuning bij de communicatie over de gezondheidsrisico’s bij aanhoudende hitte. Op http://www.rivmtoolkit.nl/Onderwerpen/Hitte raadt het RIVM aan om zorgverleners, zorghuizen en mantelzorgers voorafgaand aan de zomermaanden actief te benaderen over hoe zij het beste kunnen handelen bij warm weer, bijvoorbeeld met een publieksfolder.

In de zomer van 2015 stelde CDA-raadslid Vincent Prins vragen aan burgemeester en wethouders over wat er in Sliedrecht gebeurt bij aanhoudende hitte. In de beantwoording schreeft het college dat kwetsbare bewoners (ouderen, chronisch zieken enz.) in Sliedrecht niet worden geïnformeerd over hoe zij het beste kunnen handelen bij aanhoudende hitte. Ook mantelzorgers en andere hulpverleners worden in Sliedrecht hierover niet geïnformeerd. In het Nationaal Hitteplan staat dat aanhoudende hitte een risico vormt voor de gezondheid van bepaalde groepen mensen, zoals ouderen en chronisch zieken. De CDA-fractie vindt dat de “sociale basis” op orde moet zijn. Elkaar informeren over en helpen bij aanhoudende hitte hoort hier ook bij.

RECENT
bottom of page