top of page

DE KANDIDATEN

Ton Spek

Lijst 3 - nummer 1

* Wonen zonder zorgen. De gemeentelijke woonlasten blijven laag. En als ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen, dan liever in eigen huis.

* Groen in de wijk. Beter onderhoud van groen in de wijk. En meer laadpalen voor elektrisch rijden: zo min mogelijk kabels over de stoep.

* Iedereen kans op werk. Betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt, zodat jongeren snel aan het werk kunnen. En als je 55+ bent en zonder werk, dan zetten we alles op alles om je weer aan een baan te helpen.

Frank Dunsbergen

Lijst 3 - nummer 2

* Jongerenhuisvesting. Meer woningen voor jongeren op bijvoorbeeld het Albert Schweitzerterrein, er is in Sliedrecht een tekort aan goedkope woningen voor starters.

* Groen groeien. Duurzaam bouwen over de spoorlijn.

* Helpen van onze verenigingen. Het geld wat we overhouden bij de gemeente mag voor een deel best geïnvesteerd worden in onze verenigingen.

Vincent Prins

Lijst 3 - nummer 3

* Veilige fietsroutes.

* Geen betaald parkeren.

* Milieuvriendelijk en betaalbaar alternatief voor aardgas.

* Meer nestkasten voor vogels en vleermuizen.

* Alvast nadenken over veilige vliegroutes voor drones met pakketjes.

Rens den Besten

Lijst 3 - nummer 4

* Het verkeer op de Baanhoek moet veiliger. Ik wil maatregelen treffen zodat er niet meer te hard gereden wordt.

* Een MBO school in ons dorp. Ik wil een MBO school in Sliedrecht die gerelateerd is aan de maritieme sector, omdat ons dorp hierin groot is geworden. We beschikken over een aantal grote bedrijven die de jongeren goed kan helpen om hierin te leren.

Joop de Vries

Lijst 3 - nummer 5

* Betrek de senioren bij de besluitvorming.

* Meer wijkagenten in Sliedrecht.

* Veilige pin mogelijkheden voor ouderen in beschermde omgeving.

* Veilige looproutes trottoirs, geen losliggende tegels.

* Realisering van een openbare lift naar de Kerkbuurt voor minder validen.

Please reload

bottom of page