Joop de Vries

Profiel

Naam: 

Geboren: 

Bijnaam:

Leuk weetje:

Functie:

Portefeuilles:

Nevenfuncties:

Joop de Vries

1942

Ombudsman van het CDA

Twee keer de Elfstedentocht uitgereden

Burgerraadslid gemeente Sliedrecht

Veiligheid, sociaal domein, verkeer, seniorenbeleid, immigratie

Trouwambtenaar

tijdlijn - joop.png
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer

Mijn naam is Joop de Vries en ik ben burgerraadslid voor het CDA in de gemeente Sliedrecht.
Stiekem ben ik hier niet geboren. Vroeger woonde ik in Goudriaan waar mijn ouders een textiel- en woninginrichtingszaak hadden. Toch woon ik al met trots, samen met mijn vrouw Annie, mijn kinderen en vier mooie kleindochters, al meer dan vijftig jaar in het mooie Sliedrecht.

Na mijn marine-tijd ben ik meer dan 25 jaar politieagent geweest bij de gemeentepolitie van Sliedrecht. Daarna werd het regiopolitie en was ik hoofd van de surveillancedienst belast met de eerste lijnszorg in Alblasserwaard-west. Door mij werk heb ik veel ingrijpende gebeurtenissen en situaties meegemaakt en leer je veel mensen in allerlei omstandigheden kennen. Heel veel mooie mensen ontmoet ook die even in de fout gingen. Er zijn zoveel mensen in Sliedrecht met het hart op de goede plaats.
In deze regio was ik ook heel lang voorzitter van de politie vakorganisatie ACP om daarbij ook daadwerkelijk op te komen voor de belangen van de politiemensen en had daar ook met de politiek te maken.

Naast mijn werk was ik jarenlang bestuurslid voor de Christelijke scholen in Sliedrecht maar ook bij het Griendencollege. Verder ben ik meelevend lid bij Hervormde gemeente Sliedrecht waar ik 16 jaar ouderling mocht zijn. Nu ben ik nog vrijwilliger samen met mijn vrouw in verpleeghuis Waerthove voor de zondagsdiensten en verricht hand- en span diensten bij de Wereldwinkel waar zij ook als vrijwilliger werkt.

Van huis uit werd mij het politieke gebeuren als het ware met de paplepel ingegoten. Mijn vader was een actief lid van de toenmalige ARP die overgegaan is in het CDA. Ook mijn oudste neef Jan was acht jaar lid van de Tweede Kamer voor het CDA.

Door mijn werk kon ik niet politiek actief zijn maar had wel regelmatig contact met het gemeentebestuur over verkeers- en veiligheidszaken. Ook vanuit mijn bestuurstaken bij het Sliedrechtse onderwijs was regelmatig overleg nodig die naderhand politiek vertaald moesten worden.
In het begin was ik op de verkieslijst een lijstduwer maar in 2010 werd mij gevraagd in de fractie te komen en werd ik benoemd als burgerraadslid.

Door mijn plaatselijke kennis wil ik praktische invulling geven binnen het Sliedrechtse politieke gebeuren. Het moet gaan om beslissingen die er werkelijk toedoen zodat Sliedrecht voor iedereen een fijne en veilige plek is om te wonen. Met daarbij alle voorzieningen die het leven aangenaam maken en vooral goede zorg voor iedereen die dit nodig heeft.Wat mij bezig houdt is de vraag, hoe wil je dat Sliedrecht eruit ziet in 2040?
 

Is er nog plek voor onze kinderen en kleinkinderen om te wonen. Moet Sliedrecht dicht gebouwd worden of gaan we ook voor een deel bouwen ten noorden van de spoorlijn. Kunnen alle statushouders en vluchtelingen, die uit een heel andere traditie komen, hier voldoende integreren om zodoende volwaardig mee te doen in deze snelle en moderne samenleving. Ik hoop het want anders ontstaat er alleen maar verwijdering van elkaar.