top of page

JONGERENHUISVESTING

Het is van belang dat ieder gezin een passende woning kan vinden in Sliedrecht. Dit kan variëren van het goedkope huursegment tot de dure koopsector. Op dit moment is dit niet voor iedereen mogelijk. De drie kernwoorden voor het wonen zijn : aanhouden, aanvullen en aanbieden. De sociale woningvoorraad moeten we aanhouden. Het is aan de gemeente om deze voorraad op peil te houden.  Voor middeninkomens is te weinig aanbod. Het is zaak dat we het woningaanbod aanvullen. Op die manier creëren we voldoende woningen die voor deze groep geschikt zijn.

 

Op dit moment loopt deze groep te veel het risico om tussen wal en schip te raken. Ze komen niet in aanmerking voor sociale huur en verdienen te weinig voor een betaalbare hypotheek. Deze groep kan voorzien worden door extra woningen te realiseren. Speciale aandacht gaat uit naar de jongeren van Sliedrecht. Ook voor hen geldt dat Sliedrecht te weinig passende woningen heeft die voldoen aan hun eisen. Denk aan kleine, betaalbare appartementen dicht bij het centrum.

 

Het CDA denkt aan huurwoningen die onder de huursubsidiegrenzen vallen. Zowel de huurgrens van € 417,34 per maand (voor jongeren jonger dan 23) als de huurgrens van € 710,68 per maand (voor jongeren ouder dan 23). Het CDA wil hier aan tegemoet komen door bijvoorbeeld jongerenhuisvesting te realiseren in het gebouw van het Albert Schweitzerziekenhuis aan de Wilhelminastraat. 

Dit is waar we de komende tijd dan ook graag mee aan de slag willen gaan. Vraag is er voldoende. En er zijn genoeg locaties die geschikt kunnen zijn om aan deze vraag te gaan voldoen. Naast de locatie van het ASZ zou het CDA Sliedrecht nog wel meer locaties kunnen bedenken. Graag steken we als partij dan ook onze handen uit de mouwen."

bottom of page