top of page

VEILIG VERKEER IN DE CRAIJENSTEIJN

Bereikbaarheid en veiligheid in het verkeer hebben onze warme aandacht. In het nieuwe verkeersplan staat dat het autoverkeer tot 2040 afneemt en dat het fietsverkeer toeneemt. Het CDA vindt het daarom belangrijk dat er aandacht is voor een betere fietsveiligheid. Een goed voorbeeld hiervan is het fietspad in de Craijensteijn. Onze partij is van mening dat dit fietspad een belangrijk aandachtspunt is en onder handen genomen zou moeten worden.

Graag zouden wij bij het CDA Sliedrecht zien dat het fietspad in de Crayensteijn wordt verlegd. In eerste instantie kunt u nu denken, is dit nu zo'n groot probleem en plukken de inwoners van Sliedrecht hier echt de vruchten van? Onze partij vindt van wel. De veiligheid van onze burgers mag zeker niet worden onderschat, en het fietspad in de Craijensteijn ligt zeer dicht op de autoweg. Als bewoners van de wijk Baanhoek-West nu met de fiets richting de Deltalaan willen, moeten ze over de smalle fietsstrook van de Craijensteijn. Dat moet anders. Bewoners willen een veilige fietsroute. Het CDA steunt hen daarin.

 

Veilig naar de sporthal

Maar het gaat niet alleen om de omwonenden. We horen dat er volleyballende jongeren zijn die zich zorgen maken over de bereikbaarheid van sporthal de Basis. Sporthal de Stoep is/was voor hen nu relatief makkelijk per fiets bereikbaar. Het CDA ziet graag dat sporthal de Basis ook veilig bereikbaar is. Hoe veiliger de fietsroute, des te meer mensen gaan de fiets gebruiken. De fietsstroken op de Craijensteijn zijn nu echter te smal. Dat moet echt veiliger.

Vrachtverkeer uit het dorp
Het verleggen van het fietspad en hierdoor dus het verbreden van het wegdek zelf is niet alleen goed voor de veiligheid van de Sliedrechter. Een groter wegdek zal namelijk wellicht helpen het vrachtverkeer te leiden naar het Plaatje. Hierdoor wordt er voor hen een alternatieve route aangeboden om Sliedrecht uit te komen. Als CDA willen wij niet dat vrachtwagens door het dorp rijden. Het aanpassen van de wegen en rijbanen in de Craijensteijn, kunnen hier dus heel goed aan bijdragen.

bottom of page